Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FUNDUSZE PEKAO TFI

Skorzystaj z największej i najbardziej różnorodnej oferty funduszy inwestycyjnych na polskim rynku.

O Funduszach

Fundusze inwestycyjne to nowoczesna forma zbiorowego inwestowania. Środki pieniężne powierzone przez Klientów  są lokowane w różnego rodzaju aktywa rynku finansowego zgodnie  z polityką inwestycyjną funduszu.

Oferta funduszy inwestycyjnych

Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI jest największą i najbardziej różnorodną na polskim rynku.

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń

Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń precyzuje zasady, na jakich Bank przyjmuje od Klientów zlecenia i dyspozycje dotyczące jednostek funduszy inwestycyjnych. 

Toolbox
  Kursy walut
  Placówki i bankomaty
  Kontakt z doradcą
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt