Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

OFERTA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Bank Pekao S.A. jest dystrybutorem funduszy parasolowych, Funduszy Inwestycyjnych Otwartych i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych.


FUNDUSZE PARASOLOWE

Fundusz parasolowy to fundusz inwestycyjny w ramach którego funkcjonuje kilka subfunduszy. Każdy z subfunduszy charakteryzuje się inną polityką inwestycyjną. Fundusze parasolowe pozwalają odroczyć konieczność zapłaty podatku od zysków kapitałowych. W momencie przenoszenia środków między subfunduszami w ramach jednego funduszu parasolowego (zamiana jednostek uczestnictwa) . Podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19% od osiągniętego dochodu jest naliczany dopiero w momencie odkupienia jednostek uczestnictwa z funduszu bądź przy konwersji jednostek uczestnictwa zgromadzonych w funduszu parasolowym na jednostki uczestnictwa innego funduszu.

Bank Pekao S.A. jest dystrybutorem następujących funduszy parasolowych

Pekao FIO

W skład funduszu Pekao FIO wchodzą następujące subfundusze:
Pekao Pieniężny
Pekao Pieniężny Plus
Pekao Obligacji Plus
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
Pekao Stabilnego Wzrostu
Pekao Stabilnego Inwestowania
Pekao Zrównoważony
Pekao Dynamicznych Spółek
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja
Pekao Akcji Polskich


Pekao FUNDUSZY GLOBALNYCH SFIO

W skład funduszu Pekao Funduszy Globalnych SFIO wchodzą następujące subfundusze:
Pekao Gotówkowy
Pekao Obligacji i Dochodu
Pekao Obligacji Strategicznych
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
Pekao Surowców i Energii
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu
Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pekao Dochodu USD

Pekao STRATEGIE FUNDUSZOWE SFIO

W skład funduszu Pekao Strategie Funduszowe SFIO wchodzą subfundusze:
Pekao Strategii Globalnej
Pekao Zmiennej Alokacji
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
Pekao Elastycznego Inwestowania
Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny


Pekao WALUTOWY FIO

W skład funduszu Pekao Walutowy FIO wchodzą subfundusze:
Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pekao Akcji Europejskich
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Pekao Akcji Amerykańskich


FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Toolbox
  Kursy walut
  Placówki i bankomaty
  Kontakt z doradcą
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt