Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PROGRAMY INWESTYCYJNE


Nieważne czy chcesz oszczędzać na samochód, dla dziecka, czy na jesień życia - w naszej ofercie znajdziesz odpowiednie rozwiązanie !

Super Basket

Wyspecjalizowany program inwestycyjny Super Basket umożliwia Klientom inwestowanie w sposób systematyczny w kilka funduszy Pekao TFI tworzących tzw. Portfel Funduszy.

Program Akumulacji Kapitału PRO/Junior

PAK PRO i PAK JUNIOR są wyspecjalizowanymi programami inwestycyjnymi przygotowanymi we współpracy z Pekao TFI. Umożliwiają one systematyczne i elastyczne oszczędzanie w wybranych funduszach Pekao TFI.

Moja Perspektywa

Program Systematycznego Oszczędzania "Moja Perspektywa" to innowacyjny program długoterminowego inwestowania oparty na dywersyfikacji i regularności zakupu jednostek uczestnictwa fudnuszy inwestycyjnych Pekao TFI.

Toolbox
  Kursy walut
  Placówki i bankomaty
  Kontakt z doradcą
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt