Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

FINANSOWANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH


Kredyt mieszkaniowy

Otrzymasz kompleksową pomoc pracownika banku na każdym etapie wnioskowania o kredyt.

Sprawdź kredyt mieszkaniowy w Banku Pekao S.A.:

  • specjalne warunki cenowe dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny -o 0.2 p.p. niższa marża* prowizja za udzielenie kredytu - 1%,
  • finansowanie do 90% wartości nieruchomości po zabezpieczeniu części kwoty kredytu,
  • bezpłatna promesa ważna aż 60 dni,
  • RRSO - 4,72%1

 

 

* od marży określonej w aktualnie powszechnie obowiązującej ofercie specjalnej

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny zdolności kredytowej. Okres przystąpienia do oferty trwa do 31.12.2018 r.

 

1. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano hipotecznego wynosi 4,72% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu - 212 872 zł; kredyt zaciągnięty na okres 23 lat, 276 rat do spłaty, wniesiony wkład własny - 30%, zmienne oprocentowanie kredytu - 4,35% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki - w wysokości 1 221,68 zł (w przypadku uprawomocnienia się wpisu hipoteki po okresie 9-m-cy wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1 110,19 zł), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi - 314 631,23 zł, całkowity koszt kredytu - 101 759,23 zł przy uwzględnieniu kosztów w tym ponoszonych z tytułu: ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku - 212,87 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie rachunku Eurokonto Mobilne - 0 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit Mobile wydaną do rachunku - 3,99 zł, opłaty rocznej za kartę kredytową Pekao MasterCard Credit 30 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości - 137 zł, podatku od ustanowienia hipoteki - 19 zł, prowizji od udzielenia kredytu 1,00% płatnej gotówką. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja została dokonana na dzień 21 maja 2018 r., na przykładzie reprezentatywnym dla kredytu w złotych. Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu w/w kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt