Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PROMOCJA - 5% ZWROTU ZA RACHUNKI


Otrzymaj 5% zwrotu  - nawet do 600 zł w ciągu 2 lat - za rachunki domowe opłacane poleceniem zapłaty (np. prąd, gaz, telefon)

  • wystarczy, że posiadasz rachunek w Banku Pekao S.A. lub otworzysz Konto Przekorzystne

oraz

  • otworzysz rachunki  Mój Skarb lub Konto Przekorzystne dla co najmniej dwójki swoich dzieci w ciągu
    14 dni od przystąpienia do promocji,
  • ustanowisz polecenie zapłaty dla swoich rachunków.
     

Zwrot będziesz otrzymywał do końca następnego miesiąca, po dokonaniu opłaty poleceniem  zapłaty. Możesz otrzymać zwrot maksymalnie 25 zł miesięcznie.  Okres przystąpienia do promocji trwa do 31.12.2018 r lub do chwili, gdy liczba Uczestników wyniesie 24 000.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt