OFERTY SPECJALNE DO KONTA PRZEKORZYSTNEGO


Docenisz różnicę, otrzymując 100 zł zwrotu składki za nowo zakupioną lub odnowiona polisę OC na samochód
  w PZU*

 • Otwórz Konto Przekorzystne do 30.06.2018 i utrzymaj je do czasu wypłaty nagrody,

 • Dokonaj zakupu lub odnowienia w PZU S.A. polisy OC na swój samochód, ze składką min. 200 zł (zakup/odnowienie polisy powinny nastąpić nie wcześniej niż 1.01.2018),

 • Zgłoś się do promocji przedstawiając do 30.06.2018 w oddziale Banku lub w Agencji Banku dokument poświadczający zawarcie umowy wspomnianej polisy OC w PZU,

 • Aktywnie korzystaj z  Konta Przekorzystnego  przez  6 miesięcy od miesiąca następującego po dniu zgłoszenia się do promocji, zapewniając  w każdym wspomnianym miesiącu  min. 500 zł  wpływu na to konto w postaci pojedynczego zasilenia z określonych źródeł oraz wykonując w każdym wspomnianym miesiącu  przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetowa lub aplikacją mobilną PeoPay.

  100 zł nagrody otrzymasz przelewem na Konto Przekorzystne najpóźniej w kolejnym miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym został spełniony ostatni warunek oferty specjalnej. 

   

  Sprawdź pozostałe warunki i zasady w Regulaminie Oferty Specjalnej "100 PLN za zakup polisy OC  w PZU".

* Z oferty specjalnej mogą skorzystać osoby, które do 31.12.2017 nie korzystały z usług naszego Banku i niektóre osoby korzystające z takich usług przed tą datą, z wyjątkiem pracowników naszego Banku. Oferta specjalna dotyczy tylko oddziałów własnych naszego Banku oraz jego Agencji. Okres, w którym można przystąpić do oferty specjalnej może zostać skrócony, gdy liczba uczestników osiągnie 25 tys.   

Docenisz różnicę, gdy  otrzymasz do 100 zł zwrotu rocznie za faktury za telefon komórkowy*

 • Otwórz Konto Przekorzystne do 30.06.2018 r. i utrzymaj je do czasu wypłaty nagrody.

 • Ustanów do 30.06.2018 r. nowe polecenie zapłaty** do tego rachunku na opłacanie faktur za telefon komórkowy na rzecz operatora telekomunikacyjnego spełniającego wymagania oferty specjalnej.

Lista przykładowych Operatorów Telekomunikacyjnych

Druk polecenia zapłaty

 • Aktywnie korzystaj z Konta Przekorzystnego, zapewniając  na to konto w danym miesiącu min. 500 zł wpływu w postaci pojedynczego zasilenia z określonych źródeł oraz wykonując z niego  przynajmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową lub aplikacją mobilną PeoPay.

  Możesz otrzymać 7% zwrotu od kwoty faktury zapłaconej za telefon komórkowy poprzez polecenie zapłaty z naszego Banku, przez maksymalnie 12 miesięcy, łącznie do kwoty 100 zł. Nagroda przysługuje za dany miesiąc, jeśli w tym miesiącu spełniasz wszystkie wspomniane warunki (przy czym warunek otwarcia Konta Przekorzystnego i ustanowienia polecenia zapłaty z tego konta uważa się w danym miesiącu za spełniony, jeśli te zdarzenia nastąpiły w tym miesiącu albo wcześniej). Nagrodę za dany miesiąc otrzymasz przelewem na Konto Przekorzystne najpóźniej w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

  Sprawdź pozostałe warunki i zasady w Regulaminie Oferty Specjalnej "Do 100 PLN zwrotu za rachunki za telefon komórkowy".

  * Z oferty specjalnej mogą skorzystać osoby, które do 31.12.2017 nie korzystały z usług naszego Banku i niektóre osoby korzystające z takich usług przed tą datą, z wyjątkiem pracowników naszego Banku. Oferta specjalna dotyczy tylko oddziałów własnych naszego Banku oraz jego Agencji. Okres, w którym można przystąpić do oferty specjalnej może zostać skrócony, gdy liczba uczestników osiągnie 40 tys.   

  ** Polecenie zapłaty to bezpieczna i wygodna forma płacenia rachunków takich jak opłaty za telefon, prąd, gaz i inne powtarzające się płatności ze zmienną kwotą.

  Po wyrażeniu zgody na polecenie zapłaty nie musisz już pamiętać o tym, żeby określonego dnia złożyć dyspozycję przelewu, a jedynie zadbać, by w odpowiednim momencie na Twoim koncie znajdowały się środki wystarczające na pokrycie płatności. Pamiętaj - w ciągu 8 tygodni od dnia obciążenia Twojego rachunku w ramach polecenia zapłaty możesz zażądać zwrotu wysłanych środków i rozliczyć się ze swoim kontrahentem w inny sposób.

  Dlaczego warto? Gdzie ustanowić polecenie zapłaty? Dowiedz się więcej.

   

Toolbox
   Zapamiętane skróty