Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RACHUNEK POMOCNE KONTO

Specjalnie dla osób otrzymujących emeryturę lub rentę z ZUS przygotowaliśmy ofertę rachunku Eurokonto Aktywne Plus.

 • Bezpłatne prowadzenie rachunku - promocja trwa przez pierwsze 2 lata od dnia otwarcia rachunku. Po okresie promocji standardowa opłata za prowadzenie rachunku wynosi 9,99 zł.
 • Bezpłatne wydanie karty do rachunku.
 • Możliwość obniżenia miesięcznej opłaty za kartę debetową do rachunku do 0 zł - warunkiem obniżenia opłaty w danym miesiącu jest rozliczenie przez Bank w poprzednim miesiącu co najmniej 4 transakcji bezgotówkowych*. Promocja trwa przez  pierwsze 2 lata od dnia wydania karty. Po okresie promocji standardowa opłata miesięczna za obsługę  karty wynosi 2,98 zł, z możliwością obniżenia jej do 0,99 zł przy rozliczeniu przez Bank min. 4 transakcji kartą w poprzednim miesiącu.
 • Wypłaty gotówki bez prowizji z szerokiej sieci bankomatów Banku Pekao S.A. w całej Polsce.
 • Szeroka sieć ponad 1 000 oddziałów i placówek partnerskich w Polsce, w których można dokonać wpłat, wypłat, przelewów oraz wydawać dyspozycje do rachunku.
 • Bezpłatna pomoc medyczna oraz interwencja specjalistów w ramach Pakietu Pomocy Domowej.Informujemy o możliwości złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, która pozwoli Państwu zadysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych na rzecz wskazanych przez Państwa osób bliskich. Taką dyspozycję może złożyć Posiadacz rachunków z wykluczeniem rachunków wspólnych i rachunków osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa. 
Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku i może wynieść maksymalnie równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
Więcej informacji dotyczących Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci znajdą Państwo w Regulaminie rachunków bankowych dla osób fizycznych Banku Pekao S.A. 

*Uwaga! Data rozliczenia transakcji może być późniejsza niż data jej dokonania. Bank rozlicza transakcje najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania informacji o autoryzacji transakcji. W przypadku niektórych transakcji Bank nie ma wpływu na termin, w jakim ta informacja zostanie do niego przesłana.

Konto dla osób otrzymujących emeryturę lub rentę z ZUS to również Pakiet Pomocy Domowej. Dzięki niemu można skorzystać  z  darmowej pomocy oraz porad specjalistów, kiedy tylko będą potrzebne.

Pomoc specjalistów -  jeżeli zdarzy się:  

 • awaria w domu - zapewnimy pomoc fachowców takich jak hydraulik, elektryk, ślusarz,
 • awaria telewizora, pralki, zmywarki czy innego sprzęt RTV/AGD -  fachowcy naprawią go bezpłatnie,
 • usterka komputera - zostanie ona również usunięta przez specjalistę.

Pomocy medycznej w razie nieszczęśliwego wypadku można liczyć na:

 • bezpłatną wizytę lekarza lub pielęgniarki,
 • transport do szpitala lub przychodni,
 • opiekę domową po pobycie w szpitalu.

W każdej chwili można  także skorzystać z bezpłatnych infolinii tematycznych:

 • medycznej - m.in. telefoniczna konsultacja z lekarzem, adresy najbliższych aptek całodobowych, informacja o najbliższych placówkach służby zdrowia znajdujących się poza miejscem zamieszkania.
 • "3cia młodość" - udzielimy informacji o wydarzeniach kulturalnych i zajęciach w lokalnych ośrodkach kultury, aktualnym repertuarze kin i teatrów.
 • "Twój Dom i Ogród" - udzielimy porad dotyczących remontów mieszkań, pielęgnacji roślin, udostępnimy adresy sklepów z artykułami ogrodniczym i adresy firm zajmujących się pielęgnacją ogrodów.

W celu skorzystania z możliwości jakie daje Pakiet Pomocy Domowej, wystarczy zadzwonić do Centrum Operacyjnego pod numer telefonu +48 22 522 25 67 i podać część numeru  karty do rachunku.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • pod numerem infolinii Banku: 801 365 365 (opłata jak za połączenie lokalne).
 • w oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, m.in. zakres odpowiedzialności i wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na stronach internetowych oraz w oddziałach Banku.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt