PEKAO MASTERCARD CREDIT SILVER

 • Limit kredytowy od 1 500 zł do 20 000 zł
 • Okres bezodsetkowy dla transakcji bezgotówkowych nawet do 55 dni
 • Płatności zbliżeniowe oraz płatności internetowe
 • Bogaty pakiet ubezpieczeń w podróży zagranicznej
 • Zniżki w Programie Galeria Rabatów
 • Możliwość obniżenia lub całkowitego zwolnienia z opłaty rocznej dla klientów, którzy aktywnie korzystają z karty,
 • Oprocentowanie: 10% (oprocentowanie zmienne)
 • Prosta i wygodna obsługa karty w bankowości internetowej oraz mobilnej
 • Możliwość wyboru wizerunku karty

Jak otrzymać kartę Pekao MasterCard Credit Silver?

 • Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz Konsultant skontaktuje się z Tobą, lub
 • odwiedź najbliższy Oddział Banku.

Jeśli Twoje wynagrodzenie nie wpływa na rachunek w Banku Pekao S.A na spotkanie z Doradcą zabierz wypełnione zaświadczenie o zatrudnieniu. Pobierz wzór zaświadczenia.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Zadzwoń pod numer całodobowej infolinii 801 365 365 (opłata wg cennika operatora) lub +48 (42) 683 82 32 (opłata wg cennika operatora) lub wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.


Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Pekao MasterCard Credit Silver w wysokości 4 000 zł (dalej limit kredytowy) - wynosi 16,37%, przy przyjęciu założeń, że:
- przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
- spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 10% wykorzystanego limitu kredytowego, nie mniej niż 50 zł,
- oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 10% w stosunku rocznym.
Przy przyjęciu powyższych założeń:
- całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 4 588,90 zł,
- całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 588,90 zł i obejmuje: odsetki (378,80zł) oraz opłaty roczne za kartę (210 zł).
- okres kredytowania wynosi 35 miesięcy. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 02.08.2016 na reprezentatywnym przykładzie. Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po dokonaniu badania i oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy. Szczegółowe informacje dostępne są w placówkach Banku oraz pod numerem infolinii 801 365 365 (opłata wg cennika operatora). Niniejszy komunikat nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 • Możliwość dokonywania zakupów i wypłat z bankomatów niezależnie od posiadanych aktualnie środków
 • Powszechna akceptacja karty na całym świecie umożliwiająca płatności w punktach handlowo-usługowych oraz wypłaty gotówki
 • Dodatkowy dostęp do gotówki dzięki możliwości dokonywania przelewów z karty na rachunek własny w Banku Pekao S.A.
 • Możliwość otrzymania do 5 kart dodatkowych z indywidualnie ustalanym limitem wydatków
 • Dostosowanie daty spłaty do indywidualnych potrzeb dzięki możliwości wyboru 1 z 6 terminów spłaty karty
 • Bezpłatna usługa automatycznej spłaty, dzięki której karta będzie zawsze spłacana w terminie, w kwocie całkowitej lub minimalnej
 • Możliwość otrzymywania powiadomień SMS po każdej operacji dokonanej kartą
 • Rozliczanie transakcji w popularnych walutach obcych (np. USD, EUR, CHF, GBP) bezpośrednio po kursie Banku, bez kosztów dodatkowych przewalutowań
 • Liczne zniżki w ramach Programu Galeria Rabatów

 

 

 

 

 

Każdy Posiadacz karty Pekao MasterCard Credit SILVER otrzymuje bezpłatnie Pakiet Ubezpieczeń Turystycznych TUiR Allianz Polska SA, który obejmuje :

Ubezpieczenie w Podróży zagranicznej, w tym:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków (do 10 000 zł),
 • kosztów leczenia poza granicami kraju (do 30 000 zł),
 • kosztów transportu i repatriacji (do wysokości kosztów leczenia),
 • kosztów pobytu osoby bliskiej, w przypadku konieczności jego hospitalizacji (do 5 000 zł),
 • kosztów związanych z udzieleniem przez ubezpieczyciela natychmiastowej pomocy assistance w zakresie określonym w warunkach ubezpieczenia,
 • assistance informacyjny - informacje związane z podróżą jak: język urzędowy, pogoda, wymagane szczepienia,  trasy przejazdu, połączenia komunikacyjne i inne.

Zgłoszenia zdarzeń ubezpieczeniowych mogą być dokonywane za pośrednictwem Centrum Operacyjnego Mondial Assistance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 50B, tel. (0 48) 22 563 12 57 lub (0 48) 22 383 22 57 (numer awaryjny), fax. (0 48) 22 522 25 20. Numery czynne cała dobę.

Transakcje zbliżeniowe umożliwiają dokonywanie prostych i szybkich płatności za zakupy lub usługi poprzez zbliżenie karty do czytnika terminala płatniczego.

Jak płacić w sposób zbliżeniowy?

 1. Sprzedawca wprowadza kwotę do zapłaty, która po chwili pojawi się na wyświetlaczu czytnika terminala płatniczego.
 2. Wystarczy zbliżyć kartę do terminala bez konieczności podawania jej sprzedawcy. Płatności zbliżeniowe do kwoty 50 zł nie wymagają podawania numeru PIN ani składania podpisu. Informację o maksymalnych kwotach transakcji zbliżeniowych niewymagających PINu bądź podpisu w innych państwach znajdziesz tutaj. 

Gdzie można płacić zbliżeniowo?

Wszędzie gdzie są dostępne terminale do transakcji zbliżeniowych, m.in:

 • w sklepach,
 • w restauracjach i kawiarniach,
 • w kinach oraz księgarniach,
 • na imprezach masowych i festiwalach,
 • na stacjach paliw.

Czy transakcje zbliżeniowe są bezpieczne ?

 • Od strony technologicznej płatności kartami z funkcjonalnością zbliżeniową są tak samo bezpieczne jak płatności kartami wyposażonymi w mikroprocesor, ale nie posiadającymi funkcjonalności zbliżeniowej. Posługując się kartami płatniczymi, w tym kartami zbliżeniowymi, kluczowe jest przestrzeganie zasad opisanych niżej, aby uniknąć lub ograniczyć ryzyko nieuprawnionego użycia karty przez inne osoby. Ponieważ podczas dokonywania płatności nie podajemy karty sprzedawcy, a sami dokonujemy jej zbliżenia do czynnika, unikamy zagrożenia związanego ze skopiowaniem danych karty tzw. skimmingu.

Możliwość wyłączenia funkcji transakcji zbliżeniowych

Bank Pekao S.A. oferuje możliwość wyłączenia funkcji zbliżeniowej. W tym celu należy skontaktować się z Infolinią Banku pod numerem telefonu 801 365 365 (opłata wg cennika operatora)

Toolbox
   Zapamiętane skróty