Logo Banku Pekao SA
Logo Banku Pekao SA
Infolinia - 801 365 365 Infolinia - 801 365 365
Bank Pekao(opłata wg cennika operatora)

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt "Mieszkanie dla młodych"

Biorąc kredyt mieszkaniowy MdM możesz uzyskać:

 • dofinansowanie wkładu własnego co oznacza, że nie musisz dysponować całą kwotą wkładu własnego, wymaganego przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy,
 • spłatę części kapitału kredytu, dzięki czemu Twoje zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu hipotecznego będzie mniejsze, tym samym obniżeniu ulegnie wysokość odsetek od kredytu, a Ty będziesz spłacać niższe raty.
W związku z wyczerpaniem limitu środków dostępnych do zarezerwowania w 2017 roku na wypłatę dofinansowania w 2018 roku w Programie MdM, rejestrowanie w BGK kolejnych wniosków o dofinansowanie w 2018 r. możliwe będzie od stycznia 2018 r.

  Kredyt Mieszkaniowy MdM:

 • możliwość uzyskania dofinansowania przy zakupie mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub teraz także na rynku wtórnym,
 • możliwość uzyskania dofinansowania także w przypadku kredytowania wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej,
 • atrakcyjne warunki cenowe,
 • szybka decyzja kredytowa i sprawne załatwienie formalności,
 • wysokość kredytu to minimum 50% ceny zakupu mieszkania,
 • minimalny okres kredytowania to 15 lat,
 • kredyt w złotych,
 • wniosek kredytowy należy złożyć w oddziale Banku Pekao S.A. nie później niż do 30 września 2018 r.
 • Aby ubiegać się o dopłatę w programie MdM, razem z wnioskiem o udzielenie kredytu hipotecznego złóż w Banku Pekao S.A. wniosek o dofinansowanie wkładu własnego.
  Wypełnij formularz - oddzwonimy i przedstawimy szczegóły oferty

  Z programu MdM mogą skorzystać:

 • małżeństwa (warunek wieku do 35 lat, dotyczy młodszego małżonka*)
 • osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko
 • osoby samotne, niebędące w związku małżeńskim
 • oraz osoby spełniające pozostałe warunki rządowego programu "Mieszkanie dla młodych"
 • *Osoby wychowujące przynajmniej troje dzieci nie są objęte warunkiem maksymalnego wieku 35 lat i wymogiem nieposiadania innej nieruchomości mieszkalnej.

  Ze spłaty części kapitału kredytu mogą skorzystać osoby lub małżeństwa, którym urodzi się lub które przysposobią trzecie lub kolejne dziecko, jeżeli będzie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia przez Wnioskodawcę umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania finansowanego kredytem MdM.

  Do programu kwalifikuje się dom lub mieszkanie, które:

 • znajduje się na terytorium Polski,
 • będzie służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • powierzchnia użytkowa nie przekracza odpowiednio:
  - 75 m2 dla mieszkania (85 m2, gdy osoba wnioskująca o kredyt wychowuje przynajmniej troje dzieci)
  - 100 m2 dla domu jednorodzinnego (110 m2, gdy osoba wnioskująca o kredyt wychowuje przynajmniej troje dzieci)
 • cena zakupu lub wkład budowlany nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania, średniego wskaźnika obowiązującego dla lokalizacji danej nieruchomości oraz współczynnika 1,1 (w przypadku rynku pierwotnego) albo 0,9 (dla rynku wtórnego).
Rzeczywista roczna stopa procentowa dla mieszkaniowego kredytu MdM na dzień 01 czerwca 2017r. wynosi 4,42% i wyliczone zostało przy założeniach: całkowita kwota kredytu - 186 tys. zł; kredyt zaciągnięty na okres 27 lat, wniesiony wkład własny - 21% oprocentowanie kredytu - 3,92% wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu mieszkaniowego obowiązującej w Banku (1,73%) i marży Banku w wysokości 2,19%, podwyższona marża o 1% do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (wcześniejsze lub późniejsze uprawomocnienie wpisu spowoduje, odpowiednio, skrócenie lub wydłużenie okresu podwyższonej marży, a przez to ma wpływ na wysokość rzeczywistej rocznej stopy procentowej), równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 933 zł, całkowity koszt kredytu – 126 203 zł przy uwzględnieniu kosztów: ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku - 186 zł, opłata miesięczna za otwarcie i prowadzenie rachunku Eurokonto Mobilne - 0 zł, opłata miesięczna za kartę debetową Debit Mobile wydaną do rachunku - 3,99 zł, opłata roczna za kartę kredytową MC Credit 30 zł, opłata za kontrolę nieruchomości - 137 zł, wpis hipoteki z podatkiem - 219 zł, prowizja od udzielenia kredytu 2,09% płatna gotówką.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w ramach programu MdM jest udzielane na warunkach określonych w Ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304 i 1608 oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 1194). Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Umów się na spotkanie z naszym doradcą

Wyślij formularz - oddzwonimy

Podaj telefon komórkowy 123456789 lub stacjonarny 221234567 (pierwsze cyfry to nr kierunkowy)
Wpisz email nazwa@domena.pl
Maksymalna długość wiadomości 500 znaków
Podaj treść wiadomości
Ze względów bezpieczeństwa wiadomość nie może zawierać znaków: (, ), ", ', /, \, |, <, >
Wiadomość może zawierać do 500 znaków.
Wpisz min 5 znaków a max 140, tylko litery
Wybierz porę kontaktu
Załącz kalkulację Załącz kalkulację zamknijOblicz na kalkulatorze ratę kredytu, zaznacz wyliczenie i dołącz kalkulację do formularza kontaktu.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
pola obowiązkowe