Logo Banku Pekao SA
Logo Banku Pekao SA
Infolinia - 801 365 365 Infolinia - 801 365 365
Bank Pekao(opłata wg cennika operatora)

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt "Mieszkanie dla młodych"

Biorąc kredyt mieszkaniowy MdM możesz uzyskać:

 • dofinansowanie wkładu własnego co oznacza, że nie musisz dysponować całą kwotą wkładu własnego, wymaganego przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy,
 • spłatę części kapitału kredytu, dzięki czemu Twoje zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu hipotecznego będzie mniejsze, tym samym obniżeniu ulegnie wysokość odsetek od kredytu, a Ty będziesz spłacać niższe raty.

  Kredyt Mieszkaniowy MdM:

 • możliwość uzyskania dofinansowania przy zakupie mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub teraz także na rynku wtórnym,
 • możliwość uzyskania dofinansowania także w przypadku kredytowania wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej,
 • atrakcyjne warunki cenowe,
 • szybka decyzja kredytowa i sprawne załatwienie formalności,
 • wysokość kredytu to minimum 50% ceny zakupu mieszkania,
 • minimalny okres kredytowania to 15 lat,
 • kredyt w złotych,
 • wniosek kredytowy należy złożyć w oddziale Banku Pekao S.A. nie później niż do 30 września 2018 r.
 • Aby ubiegać się o dopłatę w programie MdM, razem z wnioskiem o udzielenie kredytu hipotecznego złóż w Banku Pekao S.A. wniosek o dofinansowanie wkładu własnego.
  Wypełnij formularz - oddzwonimy i przedstawimy szczegóły oferty

  Z programu MdM mogą skorzystać:

 • małżeństwa (warunek wieku do 35 lat, dotyczy młodszego małżonka*)
 • osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko
 • osoby samotne, niebędące w związku małżeńskim
 • oraz osoby spełniające pozostałe warunki rządowego programu "Mieszkanie dla młodych"
 • *Osoby wychowujące przynajmniej troje dzieci nie są objęte warunkiem maksymalnego wieku 35 lat i wymogiem nieposiadania innej nieruchomości mieszkalnej.

  Ze spłaty części kapitału kredytu mogą skorzystać osoby lub małżeństwa, którym urodzi się lub które przysposobią trzecie lub kolejne dziecko, jeżeli będzie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia przez Wnioskodawcę umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania finansowanego kredytem MdM.

  Do programu kwalifikuje się dom lub mieszkanie, które:

 • znajduje się na terytorium Polski,
 • będzie służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • powierzchnia użytkowa nie przekracza odpowiednio:
  - 75 m2 dla mieszkania (85 m2, gdy osoba wnioskująca o kredyt wychowuje przynajmniej troje dzieci)
  - 100 m2 dla domu jednorodzinnego (110 m2, gdy osoba wnioskująca o kredyt wychowuje przynajmniej troje dzieci)
 • cena zakupu lub wkład budowlany nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania, średniego wskaźnika obowiązującego dla lokalizacji danej nieruchomości oraz współczynnika 1,1 (w przypadku rynku pierwotnego) albo 0,9 (dla rynku wtórnego).
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla mieszkaniowego kredytu MdM wynosi 5,23% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu - 182 041 zł; kredyt zaciągnięty na okres 26 lat, 312 raty do spłaty, wniesiony wkład własny - 21% zmienne oprocentowanie kredytu - 4,70% stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki - w wysokości 1 011,83 zł w przypadku uprawomocnienia się wpisu hipoteki po okresie 6-m-cy wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 910,74 zł), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi - 295 176,37 zł, całkowity koszt kredytu - 113 135,37 zł przy uwzględnieniu kosztów w tym ponoszonych z tytułu: ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku - 182,04 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego - 6 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku - 3 zł, opłaty rocznej za kartę kredytową Pekao MasterCard Credit 30 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości - 137 zł, podatku od ustanowienia hipoteki ? 19 zł, prowizji od udzielenia kredytu 1,99% płatnej gotówką. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w ramach programu MdM jest udzielane na warunkach określonych w Ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1184 j.t. z późn. zm.) Kalkulacja została dokonana na dzień 28 czerwca 2018 r., na przykładzie reprezentatywnym dla kredytu w złotych.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu MdM jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu w/w kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawca jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Skontaktuj się z Ekspertem

wypełnij formularz - oddzwonimy

Wpisz od 2 do 140 znaków, tylko litery
Wpisz od 2 do 140 znaków, tylko litery
Wybierz porę kontaktu
Podaj telefon komórkowy 123456789 lub stacjonarny 221234567 (pierwsze cyfry to nr kierunkowy)
Format dla telefonu komórkowego 600000000
Format dla telefonu stacjonarnego: 226000000,
gdzie pierwsze dwie cyfry to numer kierunkowy
Wpisz email nazwa@domena.pl
Podaj treść wiadomości
Treść wiadomości zawiera niedozwolone znaki: (, ), ", ', /, , |, <, >
Pole wymagane
Pole wymagane
pola obowiązkowe