Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PZU DOM

Zniżki, które można łączyć

40% - jeżeli po raz pierwszy ubezpieczasz swoją nieruchomość w PZU.
10% - jeżeli masz ubezpieczenie komunikacyjne (OC/AC + NNW) w PZU, a składka polisy mieszkaniowej wynosi minimum 100 zł.

Ubezpieczenie PZU Dom - kompleksowa ochrona domu lub mieszkania

Od czego chroni ubezpieczenie PZU Dom?

 • od tzw. zdarzeń losowych: ognia, piorunu, dymu i sadzy, opadu, powodzi, śniegu i lodu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, upadku drzew lub masztów, eksplozji, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego, upadku statku powietrznego;
 • od przepięcia, np. gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie sterownika w piecu centralnego ogrzewania;
 • od dewastacji, np. gdy ktoś umyślnie rzuci kamieniem w okno domu, wybijając szybę;
 • od akcji ratowniczej, np. jeśli podczas gaszenia pożaru straż pożarna wyważy drzwi do domu;
 • od kradzieży z włamaniem i od rabunku;
 • w wariancie od Wszystkich Ryzyk PZU chroni także od wielu innych nietypowych zdarzeń, takich jak np.: uszkodzenie budynku przez zwierzęta leśne, uderzenie samochodu w ogrodzenie, uszkodzenie ściany w Twoim mieszkaniu przez sąsiada, który przeprowadza remont.

Co jeszcze zyskasz z ubezpieczeniem PZU Dom?

 • W cenie ubezpieczenia dostaniesz ubezpieczenie Pomoc w Domu Komfort, w ramach którego PZU wezwie i opłaci, np.: hydraulika, szklarza czy ślusarza.
 • Możesz rozszerzyć swoją ochronę o dodatkowe ubezpieczenia:
  - przedmiotów - od stłuczenia,
  - OC w życiu prywatnym,
  - ochrony prawnej,
  - Pomoc w Domu - assistance w wariacie Super i Super Plus,
  - następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  - nagrobka.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia, limity i wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU.

 

1. Zgłoszenie szkody lub roszczenia można dokonać:

 • za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na stronie www.pzu.pl,
 • korzystając z Czata Video, dostęp za pośrednictwem strony www.pzu.pl,
 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii 801 102 102 lub (22) 566 55 55,
 • osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU,
 • na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną na adres np.: ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres np.: kontakt@pzu.pl) przez podanie danych poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, daty i miejsca wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków zdarzenia bądź danych jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu zdarzenia, wskazanie zaistniałych skutków zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń.

2. Na Infolinii PZU, dostępnej całodobowo pod numerem 801 102 102, lub (022) 566 55 55, można uzyskać pomoc np. holowanie pojazdu oraz zgłosić szkodę i umówić oględziny. Konsultant PZU SA ustali przysługujące świadczenia oraz zakres potrzebnej pomocy. Następnie zorganizuje usługodawcę, który w uprzednio ustalonym terminie zrealizuje świadczenie.

3. W przypadku ubezpieczenia PZU Wojażer ubezpieczony przebywający za granicą, w związku z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem lub innym zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia, powinien skontaktować się z Centrum Alarmowym PZU, tel.+48 22 566 55 44. Jeżeli ubezpieczony przebywa na terenie Polski, powinien skontaktować się z  Infolinii PZU,  tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt