Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PZU WOJAŻER

Co zyskasz z ubezpieczeniem PZU Wojażer?

 • Jeśli zachorujesz lub będziesz mieć wypadek, PZU zorganizuje i opłaci:
  - wizyty u lekarza lub leczenie w szpitalu,
  - transport medyczny do domu.
 • Jeśli wyrządzisz szkodę innej osobie (np. zranisz kogoś lub zniszczysz czyjąś własność), PZU wypłaci jej odszkodowanie.
 • Otrzymasz odszkodowanie z PZU, jeśli np.:
  - w wyniku wypadku Twoje zdrowie poważnie ucierpi (dojdzie do tzw. trwałego uszczerbku, np. złamiesz nogę lub skręcisz kolano),
  - ktoś włamie się do Twojego pokoju w hotelu i ukradnie lub zniszczy Twój bagaż.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia, limity i wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU.

 

1. Zgłoszenie szkody lub roszczenia można dokonać:

 • za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na stronie www.pzu.pl,
 • korzystając z Czata Video, dostęp za pośrednictwem strony www.pzu.pl,
 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii 801 102 102 lub (22) 566 55 55,
 • osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU,
 • na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną na adres np.: ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres np.: kontakt@pzu.pl) przez podanie danych poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, daty i miejsca wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków zdarzenia bądź danych jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu zdarzenia, wskazanie zaistniałych skutków zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń.

2. Na Infolinii PZU, dostępnej całodobowo pod numerem 801 102 102, lub (022) 566 55 55, można uzyskać pomoc np. holowanie pojazdu oraz zgłosić szkodę i umówić oględziny. Konsultant PZU SA ustali przysługujące świadczenia oraz zakres potrzebnej pomocy. Następnie zorganizuje usługodawcę, który w uprzednio ustalonym terminie zrealizuje świadczenie.

3. W przypadku ubezpieczenia PZU Wojażer ubezpieczony przebywający za granicą, w związku z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem lub innym zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia, powinien skontaktować się z Centrum Alarmowym PZU, tel.+48 22 566 55 44. Jeżeli ubezpieczony przebywa na terenie Polski, powinien skontaktować się z  Infolinii PZU,  tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt