Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PAKIET UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH

Z dniem 1 stycznia 2012 roku wszyscy Posiadacze aktywnych kart kredytowych: srebrnych, złotych, platynowych na podstawie Umowy generalnej ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. zostali objęci jako Ubezpieczeni Pakietem Ubezpieczeń Turystycznych.

Nowe Pakiety Ubezpieczeń Turystycznych - Srebrne, Złote i Platynowe - różnią się zakresem ochrony ubezpieczeniowej i w zależności od  rodzaju karty zawierają następujące ubezpieczenia o zróżnicowanych sumach ubezpieczenia:

1) koszty leczenia i pomocy w podróży - assistance (KLA),

2) następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),

3) bagaż podróżny (BP) -  tylko dla kart złotych i platynowych,

4) assistance informacyjny,

5) odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy (OC) - tylko dla kart platynowych,

6) osobisty asystent (concierge) - tylko dla kart platynowych.

Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na zasadach określonych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia w podróży zagranicznej. Posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki SA na terenie wszystkich państw świata, a w zakresie ubezpieczenia NNW także na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli podróż przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest częścią podróży zagranicznej. Dodatkowe korzyści wynikające z posiadania nowego Pakietu Ubezpieczeń Turystycznych to:

  • prosta identyfikacja zakresu ubezpieczenia - zgłaszanie szkód do jednego Ubezpieczyciela TUiR Allianz Polska S.A.,
  • przejrzyste warunki ubezpieczenia - jeden tekst Szczególnych Warunków Ubezpieczenia dla wszystkich kart,
  • bogaty zakres ochrony ubezpieczeniowej.


Posiadacz karty - osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę o limit kredytowy i kartę kredytową Banku Pekao S.A.

Aktywna karta
- karta Banku Polska Kasa Opieki S.A., która w terminie zajścia zdarzenia jest ważna i została aktywowana.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt