UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

W Banku Pekao S.A. Posiadacze kont osobistych mają do dyspozycji bezpłatne ubezpieczenie Assistance, które pomaga w wielu nieprzewidzianych sytuacjach.

W ramach Ubezpieczenia Assistance zapewniamy m.in.:

 • Assistance Domowy -  pomoc wyspecjalizowanego fachowca (m.in. hydraulika, ślusarza, elektryka) w przypadku awarii w mieszkaniu Posiadacza Eurokonta. Naprawa sprzętu RTV, AGD (pralek, zmywarek, lodówek) oraz pomoc informatyka w razie awarii komputera.
 • Assistance Medyczny w Kraju -  pomoc medyczną w kraju po nieszczęśliwym wypadku, np. wizyta lekarza lub pielęgniarki, transport do/ze szpitala lub przychodni.
 • Assistance za Granicą - pomoc w podróży zagranicznej na terenie wszystkich państw świata, w razie wypadku lub nagłego zachorowania, m.in. pokrycie kosztów leczenia, rekonwalescencji, transportu medycznego do Polski, pomocy prawnej.
 • Assistance Samochodowy -  pomoc w podróży samochodem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w razie wypadku lub awarii, m.in. usunięcie usterki, holowanie do warsztatu, nocleg w hotelu a także informacja telefoniczna o natężeniu ruchu i stanie dróg w Polsce.

Oprócz tego do dyspozycji oddajemy usługę  Assistance Informacyjny oraz Osobisty Asystent (Concierge), w ramach których można korzystać z ciekawych Infolinii dotyczących różnych dziedzin życia oraz opieki Osobistego Asystenta, który zarezerwuje m.in. hotel, bilety lotnicze, kolejowe lub zorganizuje dostawę kwiatów.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, m.in. zakres odpowiedzialności i wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na stronach internetowych oraz w oddziałach Banku.


Jak korzystać z ubezpieczenia Assistance?

To proste! Wystarczy zadzwonić do Centrum Operacyjnego: +48 22 522 25 67 (opłata wg cennika operatora).

Szczegółowe informacje uzyskasz:

Ubezpieczenie
Assistance
Eurokonto
Kieszonkowe
Eurokonto
Intro
Eurokonto
Aktywne
Eurokonto
Aktywne Plus
Assistance Domowy       +
Assistance Medyczny w kraju       +
Assistance Samochodowy       +
Assistance za Granicą   +   +
Assistance Informacyjny + + + +

1. Na czym polega Ubezpieczenie Assistance?

Ubezpieczenie Assistance polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy udzielonej Ubezpieczonemu w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych określonych w warunkach ubezpieczenia np. nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek czy awaria sprzętu RTV/AGD.

2. Kto świadczy usługę Assistance?

Usługi są świadczone za pośrednictwem Centrum Operacyjnego Allianz Polska - Mondial Assistance Sp z o.o.

3. Do jakich Eurokont jest dodawane ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Assistance działa w wybranych Eurokontach:

 • Kieszonkowe, Intro, Aktywne, Aktywne Plus, Premium, Premium Plus, Prestiżowe,
 • Akademickie, Standard, Plus, Hipoteczne Plus, Vip, Prestiż.

Szczegółowe informacje na temat zakresu Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy Eurokont uzyskasz:

4. Ile kosztuje Ubezpieczenie Assistance dodawane do Eurokonta?

Ubezpieczenie Assistance jest całkowicie bezpłatne. Jest ono częścią pakietu dodawanego do wybranych Eurokont. W momencie korzystania z ubezpieczenia ponosisz jedynie koszty części zamiennych np. (w przypadku interwencji specjalisty RTV/AGD). Koszty dojazdu oraz wykonania naprawy są pokrywane z ubezpieczenia.

5. Czy muszę podpisywać osobną umowę oraz aktywować Assistance u Ubezpieczyciela?

Nie. Wystarczy, że podpiszesz umowę o Eurokonto. Od następnego dnia możesz korzystać z Ubezpieczenia - nie wymaga ono aktywacji.

6. Kto jest objęty ubezpieczeniem w ramach rachunku?

 • W ramach ASSISTANCE SAMOCHODOWEGO Mondial Assistance oferuje pomoc podczas podróży samochodem właścicielowi i współwłaścicielowi rachunku. Ubezpieczonymi są:

a) w przypadku pojazdu zarejestrowanego na właściciela / współwłaściciela Rachunku Eurokonto - kierowca i pasażerowie pojazdu,
b) w przypadku pojazdu służbowego użytkowanego przez właściciela / współwłaściciela Rachunku Eurokonto - kierowca i pasażerowie, pod warunkiem, że w czasie awarii właściciel / współwłaściciel Rachunku Eurokonto jest kierowcą lub jednym z pasażerów pojazdu.

 • W ramach ASSISTANCE DOMOWEGO Ubezpieczony jest właściciel i współwłaściciel rachunku,
 • W ramach ASSISTANCE MEDYCZNEGO Ubezpieczony jest właściciel i współwłaściciel rachunku, a także dziecko lub dzieci właściciela lub współwłaściciela rachunku (przy czym za dziecko właściciela lub współwłaściciela uważa się dziecko własne lub przysposobione w wieku do ukończenia 18 lat),
 • W ramach ASSISTANCE INFORMACYJNEGO I CONCIERGE Mondial Assistance zapewnia dostęp do usług właścicielowi, współwłaścicielowi rachunku.

7. Co należy zrobić aby skorzystać z ubezpieczenia Assistance?

Aby skorzystać z ubezpieczenia wystarczy zadzwonić do Centrum Operacyjnego pod numer telefonu +48 22 522 25 67 (opłata wg cennika operatora) i podać dziesięć ostatnich numerów karty Maestro/MasterCard lub nr PESEL.

8. Jak można założyć konto z ubezpieczeniem?

 • Składając wniosek on-line,
 • Dzwoniąc na infolinię Banku 801 365 365 (opłata wg cennika operatora),
 • Odwiedzając najbliższy oddział Banku Pekao S.A.

9. Mam już konto, czy mogę je zamienić na konto z ubezpieczeniem?

Tak, zmiany można dokonać w każdym oddziale Banku Pekao S.A.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt