Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

OCENY RATINGOWE

 

  Pekao SA 

Polska

FITCH RATINGS

   

Ocena długoterninowa emitenta (IDR)*

BBB+

A- 

Ocena krótkoterminowa  emitenta IDR)*

F2

F2

Ocena viability**

bbb+

-

Ocena wsparcia

5

 Minimalna ocena wsparcia

 Brak wsparcia

 -

Perspektywa

Stabilna

Stabilna

S&P GLOBAL  RATINGS

   

 RATING KREDYTOWY EMITENTA (ICR)

 

 

Ocena długoterminowa w walutach obcych

BBB+

BBB+

Ocena krótkoterminowa w walutach obcych

A-2

A-2 

Ocena długoterminowa w walucie krajowej

BBB+ A-

Ocena krótkoterminowa w walucie krajowej

A-2 A-2
          Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb -

 Perspektywa

Stabilna

Pozytywna

RATING KONTRAHENTA W PRZYPADKU PRZYMUSOWEJ RESTRUKTURYZACJI  (RCR)

   

Ocena długoterminowa zobowiązań w walutach obcych

A- -

Ocena krótkoterminowa zobowiązań w walutach obcych

A-2 

Ocena długoterminowa zobowiązań w walucie krajowej

A- 

Ocena krótkoterminowa zobowiązań w walucie krajowej

 A-2

MOODY'S INVESTORS SERVICE
(Oceny niezamawiane przez Bank)

   

Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych

A2

A2 

Krótkookresowa ocena depozytów

Prime-1

Prime-1 

Baseline Credit Assessment

baa1

-

Długookresowa ocena ryzyka kredytowego kontrahenta

A1(cr) 

 -

Krótkookresowa ocena ryzyka kreytowego kontrahenta

Prime-1(cr) 

 -

Perspektywa

    Stabilna        

Stabilna

* - IDR - Issuer Default Rating - Rating Emitenta
** - "Viability rating" stanowi ocenę jakości zarządzania daną instytucją finansową, przesądzającą o poziomie wewnętrznej odporności i wiarygodności finansowej.
Oceny te udzielane są, podobnie jak dla ratingu długookresowego, w powszechnie znanej 19-punktowej skali: zaczynając od "aaa" jako najwyższej i kończąc na "f" jako najniższej z wykorzystaniem znaków "+" i "-".  

Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt