Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

OCENY RATINGOWE

 

  Pekao SA 

Polska

Fitch Ratings

   

Ocena długookresowa (IDR)*

A-

A- 

Ocena krótkookresowa

F2

F2

Ocena viability (indywidualna)**

a-

-

Ocena wsparcia

5

Perspektywa

Negatywna

Stabilna

S&P Global Ratings

   

Ocena długoterminowa w walutach obcych

BBB+

BBB+

Ocena krótkoterminowa w walutach obcych

A-2

A-2 

Ocena długoterminowa w walucie krajowej

BBB+ A-

Ocena krótkoterminowa w walucie krajowej

A-2 A-2

Perspektywa

Stabilna

Pozytywna

          Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb -

Moody's Investors Service Ltd.
(Oceny niezamawiane przez Bank)

   

Długookresowa ocena depozytów

A2

A2 

Krótkookresowa ocena depozytów

Prime-1

Prime-1 

Baseline Credit Assessment

baa1

-

Długookresowa ocena ryzyka kredytowego kontrahenta

A1(cr) 

 -

Krótkookresowa ocena ryzyka kontrahenta

Prime-1(cr) 

 -

Perspektywa

    Stabilna        

Stabilna

* - IDR - Issuer Default Rating - Rating Emitenta
** - "Viability rating" stanowi ocenę jakości zarządzania daną instytucją finansową, przesądzającą o poziomie wewnętrznej odporności i wiarygodności finansowej.
Oceny te udzielane są, podobnie jak dla ratingu długookresowego, w powszechnie znanej 19-punktowej skali: zaczynając od "aaa" jako najwyższej i kończąc na "f" jako najniższej z wykorzystaniem znaków "+" i "-".  

Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt