Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KONSENSUS

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat  

Poniższa tabela prezentuje konsensus głównych pozycji z rachunku zysków i strat, opracowany na podstawie raportów sporządzanych na temat Banku Pekao S.A. przez kilku niezależnych analityków.

Wszystkie  opinie, szacunki oraz prognozy dotyczące wyników Banku Pekao S.A. sporządzone przez analityków sell side, są ich niezależnymi opiniami i nie reprezentują opinii, szacunków oraz prognoz Zarządu Banku Pekao S.A.  
 

Średnia docelowa cena: 145,3 zł

Konsensus za 2018 r.
(mln zł)

Wynik
z tyt.
odsetek

Wynik
z tyt.
prowizji

Przychody 

  Koszty    

Zysk netto  

Średnia

5.009

2.515

7.723

3.654

2.220

Max

5.083

2.728

7.991

3.992

2.454

Min

4.853

2.413

7.528

3.283

2.107

Ostatnia aktualizacja w dniu 14.09.2018 r.

Liczba raportów włączonych do sporządzenia konsensusu może różnić się od liczby analityków którzy sporządzają opracowania na temat Banku, ze względu na nieaktualną datę prognozy bądź inną przyczynę.

Toolbox
  Kalendarz wydarzeń
  Kontakt
  Newsletter Inwestora
  Dokumenty do pobrania
  Notowania akcji
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt