INFORMACJE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe zawierają podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 1 kwartał 2017 r.

Wynik z tytułu odsetek 1 115 mln zł
Wynik z tytułu prowizji i opłat 573 mln zł
Zysk brutto 504 mln zł
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 350 mln zł
Zysk na jedną akcję 1,33 zł
ROE 6,1%
C/I 45,5%
Aktywa razem 169 161 mln zł
Kapitały razem przypisane akcjonariuszom Banku 23 383 mln zł
Fundusze podstawowe (Tier I) 20 098 mln zł
Współczynnik wypłacalności 17,7%
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty