Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

INFORMACJE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe zawierają podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 3 kwartał 2018 r.

Wynik z tytułu odsetek 1 258 mln zł
Wynik z tytułu prowizji i opłat 619 mln zł
Zysk brutto 793 mln zł
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 606 mln zł
Zysk na jedną akcję 5,86 zł
ROE 9,1%
C/I 45,4%
Aktywa razem 183 298 mln zł
Kapitały razem przypisane akcjonariuszom Banku 21 989 mln zł
Fundusze podstawowe (Tier I) 19 856 mln zł
Współczynnik wypłacalności 17,0%
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt