INFORMACJE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe zawierają podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2016 r.

Wynik z tytułu odsetek 4 382 mln zł
Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 960 mln zł
Zysk brutto 2 897 mln zł
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 2 279 mln zł
Zysk na jedną akcję 8,68 zł
ROE 9,8%
C/I 43,7%
Aktywa razem 174 215 mln zł
Kapitały razem przypisane akcjonariuszom Banku 22 897 mln zł
Fundusze podstawowe (Tier I) 19 955 mln zł
Współczynnik wypłacalności 17,6%
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty