Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KALENDARZ WYDARZEŃ

27 luty 2018 Publikacja Jednostkowego oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za 2017 r.
27 luty 2018 Transmisja prezentacji wyników finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za rok 2017r. dostępna od godz.12:00 pod adresem: http://infostrefa.tv/pekaoa/ oraz pod nr tel.: +48 12 348 08 99, PIN: 0165774.
10 maj 2018 Publikacja Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za I kwartał 2018
10 maj 2018 Transmisja prezentacji wyników finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za I kwartał 2018r. dostępna od godz.12:00 pod adresem: http://infostrefa.tv/pekaoa/en oraz pod nr tel.: +48 12 348 08 99, PIN: 0184353
21 czerwiec 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
08 sierpień 2018 Publikacja Skonsolidowanego Raportu Półrocznego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za I półrocze 2018 r.
08 sierpień 2018 Transmisja prezentacji wyników finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. po I półroczu 2018r. dostępna od godz.12:00 pod adresem: http://infostrefa.tv/pekaoa/ oraz pod nr tel.: +48 12 348 08 99, PIN: 0126101.
07 listopad 2018 Publikacja Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za III kwartał 2018 r
07 listopad 2018 Transmisja prezentacji wyników finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. po III kwartale 2018r. dostępna od godz.10:30 pod adresem: http://infostrefa.tv/pekaoa/en oraz pod nr tel.: +48 12 348 08 99, PIN: 0100198.
20 listopad 2018 Bank Pekao 2018 Investor Day
   
 
Toolbox
  Kontakt
  Newsletter Inwestora
  Dokumenty do pobrania
  Notowania akcji
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt