KALENDARZ WYDARZEŃ

09 luty 2017 Publikacja Jednostkowego oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za 2016 r.
09 luty 2017 Transmisja prezentacji wyników finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za 2016r. dostępna od godz.12:00 pod adresem http://infostrefa.tv/pekaoa/en oraz pod nr tel.: +48 12 348 08 99, PIN: 0140007
19 kwiecień 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
10 maj 2017 Publikacja Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za I kwartał 2017 r.
10 maj 2017 Transmisja prezentacji wyników finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. po I kwartale 2017r. dostępna od godz.12:00 pod adresem http://infostrefa.tv/pekaoa/ oraz pod nr tel.: +48 12 348 08 99, PIN: 0196858
08 czerwiec 2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
02 sierpień 2017 Publikacja Skonsolidowanego Raportu Półrocznego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za I półrocze 2017 r.
08 listopad 2017 Publikacja Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za III kwartał 2017 r.
   
 
Toolbox
  Kontakt
  Newsletter Inwestora
  Dokumenty do pobrania
  Notowania akcji
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty