RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
20.04.2017 - Raport 15/2017: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank, Bank Pekao S.A.") przedstawia w załączeniu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 5, 7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Uchwaly.pdf (211 kB)
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty