Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
23.10.2017 - Raport 56/2017: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej aktualizacji strategii Banku w zakresie przeglądu potencjalnych możliwości inwestycyjnych
2017-10-23 23:45

W związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej, Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A., działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej "MAR"), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą aktualizacji strategii Banku w zakresie przeglądu potencjalnych możliwości inwestycyjnych. Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 11 października 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.
                                                                                                              
Treść opóźnionej informacji poufnej:
 
 
Opóźniona informacja poufna z dnia 11 października 2017

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, że w ramach trwających prac nad aktualizacją strategii Banku na najbliższe lata, Bank dokonuje przeglądu potencjalnych możliwości inwestycyjnych.
 
Aktualnie podejmowane analizy mają charakter wstępny.
 
Na obecnym etapie, rozważane scenariusze pozostają zróżnicowane, przy czym Bank podjął działania w sprawie rozpoczęcia prac mających na celu zbadanie wykonalności i opłacalności oraz dokonanie oceny możliwości i potencjalnych warunków przejęcia i/lub połączenia (fuzji) z polską instytucją finansową - Alior Bank S.A.
W ocenie Zarządu Banku podjęte działania stanowią czynność poprzedzającą ewentualne negocjacje w odniesieniu do której, w uzasadnionym interesie emitenta jest opóźnienie publikacji.

Na obecnym etapie decyzje mają charakter wyłącznie kierunkowy, i mają na celu jedynie realizację prac analitycznych, jednakże w przypadku pozytywnych wyników, analizy te mogą wpłynąć na podjęcie finalnej decyzji, a ujawnienie ich prowadzenia na etapie podjęcia decyzji mogło zagrozić właściwej ocenie przez opinię publiczną oraz mieć negatywny wpływ na realizację ewentualnego planu przejęcia i/lub połączenia.  
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 w związku z art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt