Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
23.10.2017 - Raport 57/2017: Zawarcie listu intencyjnego z Alior Bank S.A.
2017-10-23 23:55

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2017 z dnia 23 października 2017 r. Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, że dnia 23 października 2017 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Alior Bank S.A. ("Strony") zawarły list intencyjny dotyczący wstępnych dyskusji oraz analiz wykonalności ich potencjalnej współpracy oraz wymiany informacji - każdorazowo w granicach niezbędnych autoryzacji ("LoI").
 
LoI ma na celu umożliwienie analizy wykonalności oraz dokonanie oceny różnych form potencjalnej współpracy lub połączenia obu podmiotów.
 
Obecnie Strony nie podjęły jeszcze żadnych wiążących decyzji dotyczących swojej potencjalnej współpracy. W szczególności, takie decyzje nie zostaną podjęte i wdrożone dopóki możliwe korzyści strategiczne i finansowe nie zostaną oszacowane.
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt