Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
07.11.2017 - Raport 58/2017: Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Michała Krupińskiego na Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2017-11-07 17:53


Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 42/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r., Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, iż w dniu 7 listopada 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pana Michała Krupińskiego na Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
 
Rada Nadzorcza Banku, na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Michała Krupińskiego z dniem 15 czerwca 2017 r. w skład Zarządu Banku  i postanowiła, że do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Pan Michał Krupiński będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu, a po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego obejmie funkcję Prezesa Zarządu Banku.
 
Informacja o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej Pana Michała Krupińskiego została przekazana w Raporcie bieżącym nr 43/2017 w dniu 14 czerwca 2017 r.

 

Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt