Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
08.11.2017 - Raport 59/2017: Przyjęcie Kierunków Strategicznych Banku do roku 2020
2017-11-08 7:30


Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank", "Bank Pekao"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej "MAR"), informuje, że w dn. 7 listopada 2017 r. Zarząd przyjął a Rada Nadzorcza zatwierdziła Kierunki Strategiczne Banku na lata 2018-2020.
 
"Siła Polskiego Żubra" Kierunki Strategiczne 2018-2020
 
Bank Pekao wchodzi w nową perspektywę strategiczną z bardzo silną pozycją, zarówno biznesową, jak i finansową.
 
Główne cele finansowe przyjętych Kierunków Strategicznych w perspektywie roku 2020:
 
  • osiągnięcie rentowności kapitału własnego (ROE) na poziomie 14%,
  • obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu <40%,
  • osiągnięcie zysku netto > 3 mld zł,
  • kontynuowanie zarządzania adekwatnością kapitałową w sposób umożliwiający wypłatę ~ 100% dywidendy za lata 2017 i 2018
 
Wizja Banku Pekao 2020 opiera się na budowaniu wartości dla akcjonariuszy poprzez wejście na ścieżkę inteligentnego wzrostu w najbardziej rentownych segmentach, przy zachowaniu dyscypliny w zarządzaniu ryzykiem. Naszą przewagą konkurencyjną jest uniwersalny charakter modelu biznesowego pozwalający na zintegrowaną obsługę wszystkich segmentów Klientów. Bank Pekao będzie konkurował najwyższą jakością i efektywnością relacji z Klientami.
                                                                                                              
 
Kierunki Strategiczne Banku przekładają się na 4 priorytety biznesowe
 
  • Lider inteligentnego wzrostu
  • Ekspert efektywności i jakości
  • Ekspert zintegrowanego zarządzania ryzykiem
  • Pracodawca dla najlepszych
 
Lider inteligentnego wzrostu. Bank jako lider bankowości w Polsce oraz członek największej grupy kapitałowej w naszym regionie, zamierza umocnić pozycję poprzez dynamiczny rozwój segmentu detalicznego, optymalizację modelu biznesowego dla Mikro i nowo-powołanego Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jak również poprzez koncentrację na zwiększeniu dochodowości w biznesie korporacyjnym. Bank zamierza w pełni wykorzystać potencjał synergii w ramach Grupy PZU, współpracy z PFR, jak i rozważyć możliwości wzrostu nieorganicznego.
 
Ekspert efektywności i jakości.  Optymalizacja i digitalizacja procesów oraz sieci sprzedaży uczyni z Banku Pekao lidera efektywności i jakości obsługi. Bank skoncentruje się na podwyższeniu efektywności komercyjnej w tradycyjnych kanałach współpracy z Klientami (oddziałach) jak również na dalszym rozwoju i promocji kanałów zdalnych zgodnie z preferencjami Klientów. Celem Banku jest osiągnięcie wyróżniającego się na rynku doświadczenia Klienta w kluczowych produktach i procesach.
 
Ekspert zintegrowanego zarządzania ryzykiem. Efektywne zarządzanie ryzykiem stanowi dźwignię dla transformacji biznesowej i bezpiecznego wzrostu Banku. Przede wszystkim Bank postawi na rozwój zaawansowanych kompetencji w obszarach modelowania, zarządzania portfelem i polityki ryzyka. Dzięki wykorzystaniu synergii między danymi CRM i Ryzyka, a także technologii Machine Learning oraz AI, Bank zyska nowe kompetencje do optymalnej oceny profilu ryzyka Klienta.  
 
Pracodawca dla najlepszych. Jedną z najważniejszych dźwigni przyjętych Kierunków Strategicznych jest stworzenie angażującej kultury opartej na wartościach. Dzięki unikalnym możliwościom rozwoju, budowaniu kompetencji i efektywnej współpracy Bank zamierza zostać pracodawcą dla najlepszych.
 
Inteligentny wzrost i poprawa efektywności pozwolą osiągnąć jedno z najwyższych ROE w polskim sektorze bankowym. Dzięki wyjątkowo silnej pozycji kapitałowej Banku Pekao, możliwe będą realizacja planowanego wzrostu i utrzymanie polityki dywidendowej.
 
Ambicją Banku Pekao jest wypracowanie modelu oraz zasad działania zgodnego z najlepszymi globalnymi standardami. Naszym celem jest bycie liderem rentowności,  jakości i efektywności w Polsce i w Europie.
 
Załącznik: Prezentacja Kierunków Strategicznych Banku Pekao 2018-2020
 
Zastrzeżenie prawne:
Bank informuje, że niniejsze założenia i cele  Kierunków Strategicznych nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych i stanowią jedynie informację nt. planowanych obszarów działania Banku i potencjalnych kierunków rozwoju w latach 2018-2020.
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt