Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
09.11.2017 - Raport 60/2017: Umorzenie postępowania kasacyjnego
2017-11-09 17:04

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, że Bankowi zostało doręczone postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 października 2017 roku o umorzeniu - wskutek cofnięcia skargi - postępowania kasacyjnego wywołanego skargą kasacyjną akcjonariusza Banku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2017 roku oddalającego apelację tego akcjonariusza.
 
O wniesieniu skargi kasacyjnej przez akcjonariusza Bank informował raportem bieżącym nr 52/2017 z dnia 10 października 2017 roku.
 
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt