RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
22.11.2017 - Raport 61/2017: Informacja na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. akcji Pioneer Pekao TFI S.A.
2017-11-22 17:14

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 22 listopada 2017 r.) powziął informację o opublikowaniu na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") informacji o jednogłośnym stwierdzeniu przez KNF na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2017 r., braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. akcji Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Pioneer Pekao TFI S.A.") w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Pioneer Pekao TFI S.A. oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Pioneer Pekao TFI S.A.
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt