Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
07.12.2017 - Raport 64/2017: Powzięcie informacji o wydaniu przez Komitet Stabilności Finansowej opinii w zakresie nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
2017-12-07  20:48

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, iż w dniu 7 grudnia 2017 r. otrzymał postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej ("KSF") z dnia 1 grudnia 2017 r. zawierające pozytywną opinię KSF w sprawie nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego Rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt