Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
18.12.2017 - Raport 67/2017: Terminy przesyłania przez Bank Pekao S.A. raportów okresowych w 2018r.
2017-12-18 19:58

Bank Polska Kasa Opieki S.A. ogłasza daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018:
 
1. Raport roczny Banku Polska Kasa Opieki S.A.:
Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy

za rok

 2017

-

 27

 lutego

 2018r.

 
2. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A.:
Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy

za rok

 2017

-

 27

 lutego

 2018r.

 
3. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za pierwszy kwartał:
Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy

I

 kwartał

 2018 r.

-

 9

 maja

 2018r.

 
4. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A.:
Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy

I półrocze

 2018 r.

-

 8

 sierpnia

2018r.

 
5. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za trzeci kwartał:
Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy

III

 kwartał

 2018 r.

-

 7

 listopada

 2018r.

 
Bank Polska Kasa Opieki S.A. ponadto informuje o niepublikowaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za IV kwartał 2017 r. oraz o niepublikowaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za II kwartał 2018 r.
 
Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt