Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
22.06.2018 - Raport 13/2018: Potwierdzenie długo- i krótkoterminowych ocen ratingowych Banku oraz utrzymanie ich stabilnej perspektywy przez S&P Global Ratings. Zmiana oceny stand-alone.
2018-06-22 14:20

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje ("Bank"), iż w dniu 21 czerwca 2018 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings ("S&P") poinformowała Bank o przeprowadzeniu przeglądu ocen ratingowych Banku i ich utrzymaniu na następujących poziomach:

Ocena długoterminowa: "BBB+"

Ocena krótkoterminowa: "A-2"

Perspektywa ocen: "stabilna"

Jednocześnie S&P dokonała zmiany oceny stand-alone (samodzielnej) z  "bbb+" na "bbb".

Utrzymanie głównych ocen ratingowych Banku S&P uzasadniła między innymi tym, że w razie potrzeby Bank może liczyć na możliwość potencjalnego wsparcie od PZU S.A., swojego największego inwestora.

Ponadto S&P wskazała, że jej oceny ratingowe odzwierciedlają również korzyści osiągane przez Bank dzięki silnej pozycji na rynku, szerokiemu dostępowi do finansowania działalności na rynku detalicznym oraz stabilnym udziałom w rynku zarówno kredytów, jak i depozytów.

Dodatkowo, S&P podkreśliła niską ekspozycję Banku na walutowe kredyty hipoteczne poniżej 3% kredytów ogółem,   czyli znacznie poniżej średniej rynkowej.
 
Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt