Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
27.06.2018 - Raport 14/2018: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2018 r.
2018-06-27 19:03

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2018 roku ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie") reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 165.239.183 akcje stanowiące 62,96% kapitału zakładowego Banku, uprawniające do 165.239.183 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

Co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadali:
  1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., któremu przysługiwało 52.494.007 głosów, stanowiących 31,77% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 20,00% udziału w ogólnej liczbie głosów;
  2. Polski Fundusz Rozwoju S.A., któremu przysługiwało 33.596.165 głosów, stanowiących 20,33% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 12,80% udział w ogólnej liczbie głosów;
  3. Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, któremu przysługiwało 13.628.844 głosów, stanowiących 8,25% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,19% udziału w ogólnej liczbie głosów;
  4. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, któremu przysługiwało 11.914.000 głosów, stanowiących 7,21% udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 4,54% udziału w ogólnej liczby głosów.
 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 512, z późn. zm.).
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt