Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
07.08.2018 - Raport 19/2018: Zakończenie negocjacji z Alior Bank S.A.
2018.08.07 19:58


W nawiązaniu do raportów bieżących Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank" lub "Pekao"):

(i)                 nr 56/2017 z dnia 23 października 2017 r., w którym Bank poinformował o ujawnieniu opóźnionej informacji poufnej dotyczącej aktualizacji strategii Banku w zakresie przeglądu potencjalnych możliwości inwestycyjnych obejmujących prace mające na celu zbadanie wykonalności i opłacalności oraz dokonanie oceny możliwości i potencjalnych warunków przejęcia i/lub połączenia z Alior Bank S.A. ("Alior", łącznie z Pekao jako "Banki"),

(ii)               nr 57/2017 z dnia 23 października 2017 r., w którym Bank poinformował o zawarciu z Alior listu intencyjnego mającego na celu umożliwienie analizy wykonalności oraz dokonanie oceny różnych form potencjalnej współpracy lub połączenia obu podmiotów,

(iii)             nr 18/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., w którym Bank poinformował o ujawnieniu opóźnionej informacji poufnej dotyczącej uznania (w ramach procesu analiz potencjalnej współpracy) opcji polegającej na połączeniu z Alior (z uwzględnieniem emisji akcji połączeniowych Banku skierowanej do akcjonariuszy Alior) za dającą szansę na wygenerowanie potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Banku oraz o rozpoczęciu negocjacji w zakresie określenia warunków ewentualnej realizacji wskazanej opcji współpracy, to jest połączenia Banku z Alior,

Zarząd Banku niniejszym informuje, że Banki nie doszły do porozumienia co do warunków ich połączenia, które w ocenie Zarządu Pekao pozwalałyby na osiągnięcie potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Pekao.

W związku z powyższym, w dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Banku odstąpił od dalszych negocjacji z Alior dotyczących połączenia obu Banków.

Bank kontynuuje konsekwentne działania w celu realizacji swojej obecnej Strategii "Siła Polskiego Żubra" do roku 2020.

Jednocześnie Bank pozostaje otwarty na opcje wzrostu nieorganicznego zgodnego z realizacją obecnej strategii Banku, które mogą zwiększyć wartość generowaną dla akcjonariuszy.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt