RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
08.01.2004 - Raport 145/2003: Umowa kredytowa z Tele-Fonika Kable S.A.
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 24 grudnia 2003 r. Bank Pekao SA wraz z trzema innymi bankami krajowymi zawarł z Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach konsorcjalną umowę kredytową w sprawie udzielenia kredytu dwuwalutowego w maksymalnej łącznej kwocie stanowiącej sumę 130,00 mln EUR (słownie: sto trzydzieści milionów euro) oraz 850,00 mln PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt milionów złotych).
Umowa kredytowa przewiduje, że kredyt spłacany będzie w okresie od 3 do 10 lat.
Pierwsze wykorzystanie kredytu może nastąpić do dnia 15 marca 2004 r.
Kredyty zostaną przeznaczone na refinansowanie zobowiązań kredytowych Tele-Foniki Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach z tytułu umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 19 czerwca 2002 r., której stroną jest również Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Udział Banku Polska Kasa Opieki SA w kredycie z dnia 24 grudnia 2003 r. nie przekroczy zaangażowania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna wynikającego z umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 19 czerwca 2002 r. tj. kwoty stanowiącej równowartość sumy kwot 123,50 mln EUR (sto dwadzieścia trzy miliony pięćset tysięcy euro ) oraz 162,10 mln CHF (sto sześćdziesiąt dwa miliony sto tysięcy franków szwajcarskich).

Podstawa prawna:
Par. 5 ust. 1 pkt 3 RRM GPW
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty