Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
11.09.2018 - Raport 20/2018: Wyrażenie przez Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgody na niepubliczną emisję obligacji podporządkowanych
2018-09-11 16:20

Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 11 września 2018 r. Zarząd Banku podjął uchwałę wyrażającą zgodę na emisję przez Bank obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.500.000.000 PLN (słownie: jeden miliard, pięćset milionów złotych) ("Obligacje"). Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II.

Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wielkość emisji Obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na rynku obligacji.

Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt) 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów.

Rozważany termin emisji Obligacji to październik 2018 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt