Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 05/05/2009

Walne Zgromadzenie Banku działa zgodnie z Regulaminem przyjętym uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia Banku Pekao S.A. z 8 kwietnia 2003 roku (zmienionym uchwałą nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 5 maja 2009 roku), który określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Tekst jednolity Regulaminu został ustalony uchwałą nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao S.A. z 5 maja 2009 roku.

Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Banku Pekao SA w dniu 5.05.2009 r.:

Toolbox
  Kontakt
  Notowania akcji
   Zapamiętane skróty
kontakt