Ubezpieczenie do pożyczki to:

 • poczucie bezpieczeństwa dla Ciebie i Twoich bliskich

 • W Banku Pekao S.A. możesz zawrzeć umowę o ochronę ubezpieczeniową dającą możliwość spłaty całości lub części pożyczki przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA** lub Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA*** w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: zgon, zgon w NW, pobyt w szpitalu wskutek NW, inwalidztwo polegające na wystąpieniu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy - STU na Życie ERGO Hestia SA lub utrata dochodu oraz poważne zachorowanie - STU ERGO Hestia SA.

 • dostępność i minimum formalności

 • Umowa ubezpieczenia zawierana jest w placówce Banku przy podpisywaniu umowy o pożyczkę.
  Szczegółowe zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej, w tym m.in. zakres ochrony, zasady ustalania składki ubezpieczeniowej, zdarzenia objęte ubezpieczeniem wraz z limitami kwotowymi świadczeń oraz wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczycieli określone są w Warunkach Ubezpieczenia na Życie dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A. Wariant "Życie" oraz Wariant "Życie Plus"** lub w Warunkach Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Dochodu oraz Poważnego Zachorowania dla Pożyczkobiorców Banku Pekao S.A.***, dostępnych poniżej oraz w placówkach Banku Pekao S.A.
  Przed przystąpieniem do ubezpieczenia zapoznaj się z pełną treścią warunków ubezpieczenia.

  ROLA BANKU PEKAO S.A.: Agent Ubezpieczeniowy STU ERGO Hestia na Życie SA** oraz STU ERGO Hestia SA***
  ** Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia Spółka Akcyjna, z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024807; NIP 585-12-45-589, o kapitale zakładowym 64 000 000 zł, który został opłacony w całości. *** Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812; NIP 585-000-16-90, o kapitale zakładowym 196 580 900 zł, który został opłacony w całości.

 

Tryb zgłaszania roszczeń ERGO Hestia Życie SA i ERGO Hestia SA

 
 • zgłoś zdarzenie telefonicznie pod numerem infolinii: 58 559 40 40 lub 801 112 075 - Ubezpieczyciel oddzwoni do Ciebie i poinformuje o wymaganej dokumentacji lub
 • zgłoś zdarzenie pisemnie na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA lub Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

Formularz zgłoszenia roszczenia dostępny jest w oddziałach Banku.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.