Zgarnij nawet

200 zł

Jak? Zrób selfie, załóż
Konto Przekorzystne,
bądź aktywny
i czekaj na wpływy!

ZAŁÓŻ KONTO ONLINE ZAŁÓŻ KONTO ONLINE
ZAŁÓŻ KONTO ONLINE
Wymagana jest akceptacja Regulaminu
Pekao

Ciesz się benefitami
Konta Przekorzystnego

Pekao

Oferta dla Ciebie:

do 200 zł

200 zł za założenie konta za pomocą selfie
i spełnienie warunków1

100 zł za założenie konta w procesem oddziałowym i spełnienie warunków2

0 zł3

za prowadzenie Konta Przekorzystnego

za obsługę karty

za przewalutowanie przy płatności kartą

prowizji banku za wypłaty z bankomatu za granicą

24/7

Dostęp do konta 24/7 przez PeoPay

Karta Rewolucyjna

Karta Rewolucyjna do konta z gwarancją niskich kursów4

OK, GO

Program rozwoju OK,GO5

Wymagana jest akceptacja Regulaminu
ZAŁÓŻ KONTO ONLINE
ZAŁÓŻ KONTO ONLINE

Jak założyć konto online?

Klikając w "Załóż konto online"
wejdź na wniosek online

Wybierz proces

Wypełnij wniosek online

wypełnij wniosek online

Wybierz weryfikację tożsamości w oddziale

wybierz weryfikację
tożsamości w oddziale

Podpisz umowę w oddziale

podpisz umowę
w oddziale

Spełnij warunki2 i zgarnij

100 zł

Wypełnij wniosek online

wypełnij wniosek online

Wybierz weryfikację tożsamości na selfie (biometria)

wybierz weryfikację
tożsamości na selfie
(biometria)

Zatwierdź umowę zdalnie

zatwierdź umowę
zdalnie

Spełnij warunki1 i zgarnij

200 zł

Wymagana jest akceptacja Regulaminu
ZAŁÓŻ KONTO ONLINE
ZAŁÓŻ KONTO ONLINE

Regulamin promocji ”Otwórz Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium wraz z Kartą i aplikacją mobilną PeoPay i otrzymaj nagrodę do 200 zł” – edycja II.
Regulamin rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych.
Taryfa Prowizji i Opłat bankowych dla Klientów detalicznych.

1Aby otrzymać 200 zł należy:
- do 31.03.2020 r. otworzyć Konto Przekorzystne z kartą debetową i aplikacją mobilną PeoPay z tym, że umowa o Konto Przekorzystne powinna zostać zawarta w aplikacji PeoPay lub online za pośrednictwem strony pekao.com.pl/konto, pekao.com.pl/konto-osobiste, pekao.com.pl/konto-mlodzi (jeśli identyfikacja klienta podczas zawierania umowy się nie powiedzie, można zawrzeć tę umowę również w oddziale naszego banku),
- do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Przekorzystnego spełnić oba warunki aktywności, tzn. zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł z zewnątrz lub konta firmowego z Banku Pekao S.A., wykonać 1 transakcję kartą do tego konta lub aplikacją PeoPay, oraz zalogować się do aplikacji mobilnej PeoPay i
- w każdym z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych ponownie spełnić oba wspomniane warunki aktywności, i
- spełnić pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji.
Nagroda 200 zł będzie wypłacona na Twoje Konto Przekorzystne w dwóch transzach po 100 zł. Pierwsza transza – do końca drugiego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Przekorzystnego, druga transza – do 31.07.2020 r. Jeśli spełnisz warunki aktywności do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Przekorzystnego spełniając pozostałe warunki promocji, ale w którymś z trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych nie spełnisz warunków aktywności, otrzymasz jedynie 100zł.

2Aby otrzymać 100 zł należy:
- do 31.03.2020 r. otworzyć w oddziale naszego Banku Konto Przekorzystne z kartą debetową i aplikacją mobilną PeoPay,
- do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Przekorzystnego zapewnić pojedynczy wpływ min. 500 zł z zewnątrz lub konta firmowego z Banku Pekao S.A., wykonać 1 transakcję kartą do tego konta lub aplikacją PeoPay oraz zalogować się do aplikacji mobilnej PeoPay i
- spełnić pozostałe warunki określone w Regulaminie Promocji.
Nagrodę otrzymasz w formie przelewu na swoje Konto Przekorzystne do końca drugiego miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta Przekorzystnego.

30zł do ukończenia 26. roku życia 0 zł za prowadzenie Konta Przekorzystnego, obsługę karty do tego konta oraz brak prowizji banku za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą są bezwarunkowe.

4Karta rewolucyjna to karta Mastercard Debit FX do Konta Przekorzystnego. Gwarancja niskich kursów dotyczy płatności za granicą tą kartą, rozliczanych w ramach środków w PLN, dostępnych na Koncie Przekorzystnym, polega na rozliczeniu płatności po średnim kursie Mastercard bez dodatkowych prowizji banku za przewalutowanie i bez doliczania marży banku do kursu wymiany. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient akceptuje przewalutowanie transakcji po kursie oferowanym w punkcie zlecania płatności. Gwarancja nie obejmuje poziomu kursów Mastercard, które mogą wzrastać lub spadać.

5OK,GO, program rozwoju dla młodych, szkolenia online i dostęp do HRB, więcej na myican.hbrp.pl/pekaogo

Pojęcia: wypłata, prowadzenie konta, obsługa karty, przelew i PeoPay odpowiadają następującym określeniom z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14.07.2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017.1437): wypłata gotówki, prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, polecenie przelewu, polecenie przelewu wewnętrznego, usługa bankowości elektronicznej. Stosowne definicje znajdziesz tutaj.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-814. REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

* Polityka prywatności