Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

O NAS

Misja

Misja

Misją Pionu Zasobów Ludzkich Banku Pekao SA jest dbałość o profesjonalny rozwój naszych pracowników

Wartości

Wartości

Wartości jakimi się kierujemy w  codziennej pracy to: równość, przejrzystość, szacunek, wzajemność, wolność, zaufanie.

 

Toolbox
  Kontakt
   Zapamiętane skróty
kontakt