Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

MISJA

Misją Pionu Zasobów Ludzkich Banku Pekao SA jest:

"Dbałość o profesjonalny rozwój naszych pracowników oraz wspieranie ciągłego poszerzania ich kompetencji. Pragniemy utrzymać, przyciągnąć i przyczyniać się do rozwoju zdolnych i zmotywowanych pracowników, oferując każdemu równe możliwości rozwoju oraz właściwie wynagradzając za indywidualne osiągnięcia. Jesteśmy świadomi, że jakość pracy naszych pracowników, ich kompetencje i motywacja stanowią kluczowy czynnik sukcesu na drodze do realizacji celów komercyjnych Banku".

Bank Pekao SA jest instytucją wiodąca na polskim rynku finansowym. Naszą siłę tworzą wszyscy pracownicy, dlatego też dbamy o stały rozwój osób już zatrudnionych w Banku, jak również dokładamy wszelkich starań, by pozyskiwać z rynku najlepszych kandydatów. Nasze starania dostrzega Honorowa Rada Ekspertów patronująca badaniu "Pracodawca Roku" organizowanemu przez AIESEC Polska, która co roku wyróżnia nas jako jednego z najbardziej poszukiwanych i cenionych Pracodawców.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt