SZKOLENIA, NAUKA I ROZWÓJ ZAWODOWY

Działająca w Grupie UniCredit Europejska Rada Zakładowa wraz z przedstawicielami HR Grupy utworzyła Komisję Wspólną, której zadaniem było opracowanie tekstu Wspólnej Deklaracji dotyczącej "Szkoleń, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego". Deklaracja ta czerpie inspirację z istniejącej w korporacji kultury i zasad odpowiedzialności społecznej, a także z wartości Karty Zasad przyjętej przez Grupę UniCredit. Grupa zawsze wierzyła i inwestowała w te aspekty uznając, że odpowiednie szkolenia pomagają zrozumieć potrzeby i zapewnić odpowiednią jakość obsługi Klientów, a Karta Zasad stanowi najważniejszy drogowskaz dla codziennej działalności zarówno całej Grupy, jak i każdego Pracownika z osobna. Deklaracja dotycząca "Szkoleń, Kształcenia i Rozwoju Zawodowego", podpisana w grudniu 2008 r. została przetłumaczona na wszystkie 22 języki krajów objętych zakresem działania Europejskiej Rady Zakładowej.

Toolbox
  Kontakt
   Zapamiętane skróty