UNICREDIT MBA

Już po raz trzeci Bank Pekao SA zaangażował się w promocję Programu UniCredit MBA, będącego wynikiem współpracy UniCredit Group oraz Alma Graduate School w Bolonii.

UniCredit MBA

UniCredit MBA jest programem unikatowym, skoncentrowanym na bankowości detalicznej oraz zmianach zachodzących na rynkach finansowych w ostatnich latach. Najbliższa edycja programu rozpoczyna się w 2011 roku i będzie trwała 12 miesięcy.

Program składa się z trzech bloków tematycznych, prowadzonych przez wykładowców Alma Graduate School  oraz menedżerów UniCredit. Główne obszary studiów to:

  • General Management - dostarczenie podstaw do efektywnego zarządzania organizacją biznesową
  • Finance and Banking - poznanie narzędzi umożliwiających zrozumienie rynku finansowego i instrumentów finansowych
  • Service and Retail Management - wzbogacenie wiedzy teoretycznej i praktycznej poprzez poznanie "know - how" w obszarze bankowości detalicznej i struktur finansowych

Dodatkowo uczestnicy studiów, w oparciu o cykl szkoleń, będą mieli możliwość rozwijania umiejętności miękkich oraz kompetencji językowych (włoski i biznesowy angielski). Integralną częścią programu MBA jest również   3-miesięczny staż w ramach struktur UniCredit.

Czesne i stypendia

UniCredit MBA jest programem płatnym - czesne wynosi  25,000 Euro  i pokrywa koszty studiów i materiałów dydaktycznych. Rokrocznie dla najlepszych kandydatów UniCredit funduje stypendia naukowe, które pokrywają do 100% kosztów studiów. Ponad to dzięki porozumieniu pomiędzy Alma Graduate School i UniCredit, studenci mają możliwość uzyskania preferencyjnych pożyczek na poczet studiów w wysokości 10,000 Euro.

Profil kandydata

Program MBA stworzony został z myślą o młodych ludziach z całego świata, interesujących się bankowością detaliczną oraz szeroko postrzeganym rynkiem finansowym.

Kandydaci do których kierowana jest oferta programu, to osoby z: 3 do 5 letnim doświadczeniem zawodowym (niekoniecznie z sektora finansowego) oraz zaawansowaną znajomością języka angielskiego.

Więcej informacji o Programie:
UniCredit MBA Admission Office
Tel. +39 051 2090122
Fax. +39 051 2090112
unicreditmba@almaweb.unibo.it

www.almaweb.unibo.it/unicreditmba

Toolbox
  Kontakt
   Zapamiętane skróty