W GRUPIE UNICREDIT

uniquest2

Program UniQuest to międzynarodowy program rozwojowy Grupy Unicredit adresowany do pracowników o wysokim potencjale i motywacji do rozwoju w międzynarodowych, posiadających od 3 do 6 lat doświadczenia zawodowego.

Składa się on z trzech głównych elementów: pracy w międzynarodowych zespołach projektowych, szkoleń i warsztatów w UniManagement w Turynie oraz rozwoju indywidualnym m.in. poprzez możliwość nawiązania ciekawych i inspirujących kontaktów z przedstawicielami innych banków wchodzących w skład Grupy UniCredit.

Warsztaty i szkolenia realizowane w ramach programu UniQuest odbywają się w 3 sesjach, z której każda trwa od 2,5 do 3 dni. Każda z sesji ma inny, unikalny charakter oraz tematykę, ukierunkowane w głównym stopniu na rozwój miękkich umiejętności uczestników. Projekty realizowane i sponsorowane przez osoby nadzorujące działalność pionów biznesowych UniCredit są ściśle związane z tematyką kluczowych działań biznesowych realizowanych przez Grupę. W przypadku wspomnianych projektów, bardzo prawdopodobnym jest, że uczestnik będzie pracować nad projektem niezwiązanym z pełnioną funkcją czy własnym pionem bankowości. Takie przekrojowe doświadczenie ma na celu zapewnienie możliwości ?wyjścia poza ramy" i rozszerzenia posiadanych już umiejętności managerskich poprzez pokonywanie trudności charakterystycznych dla innych sektorów w Grupie.

 

Talent Managment Review2

Talent Management Program jest międzynarodowym programem rozwojowym dla pracowników UniCredit Group o wysokim potencjale rozwojowym, pozwalającym na objęcie stanowisk kierowniczych w ramach Grupy (awans pionowy lub poziomy). Zazwyczaj są to osoby pracujące na stanowiskach eksperckich, kierowniczych (N4) i dyrektorskich (N3).

Kryteria nominacji uczestników programu, ogólne zasady i metodologia programu oraz daty realizacji poszczególnych jego etapów są z góry ustalone przez jednostkę UniCredit Group - Executive Development Unit. Program TMR realizowany jest cyklicznie raz na rok i opiera się na aktualnie obowiązującym w UCG Modelu Kompetencyjnym. Program ten stwarza możliwości migracji w obrębie Grupy UniCredit, co pozwala na zdobycie doświadczenia w środowisku międzynarodowym oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Jego kluczowymi elementami są także: sesje feedback'owe oraz będące ich wynikiem  działania szkoleniowo - rozwojowe dopasowywane indywidualnie na bazie oceny kompetencji uczestników programu.

 

Executive Development Program3

Executive Development Program (EDP) jest międzynarodowym programem rozwojowym kierowanym do najwyższej kadry menedżerskiej UniCredit Group. Potencjalni kandydaci są nominowani do programu ze względu na zajmowane stanowisko. Program realizowanym jest na poziomie całej Grupy i odbywającym się cyklicznie co roku.

Program zakłada przygotowanie menedżerów do objęcia wyższych stanowisk kierowniczych w ramach awansu pionowego lub do pełnienia funkcji kierowniczych w innym obszarze

działalności Grupy w ramach awansu poziomego. Bezpośredni przełożeni są opiekunami merytorycznymi uczestników programu i śledzą postępy podwładnych. Odpowiadają za przygotowanie oceny, zaplanowanie ich rozwoju, udzielenie informacji zwrotnej na temat ocenianych kompetencji, wspólne ustalenie działań rozwojowych i terminu ich realizacji.

 

unimanagement

UniManagement to nowoczesne centrum szkoleniowo-rozwojowe Grupy UniCredit.  Powstało w Turynie, 17 stycznia 1997 roku. Rokrocznie odbywają się w nim serie szkoleń, warsztatów, a także sesje programów rozwojowych adresowanych dla pracowników Grupy.

Więcej o UniManagement : www.unimanagement.eu/

Toolbox
   Zapamiętane skróty