Karta Karta

Z ŻYCIA MAM TYLE, ILE SAM PRZEŻYJĘ!

Marcin Mossakowski | podróżnik i filmowiec

ZAŁÓŻ KONTO ONLINE

Chcesz korzystać z niskich kursów bez względu na to, gdzie jesteś?

Płać za granicą kartą rewolucyjną z gwarancją niskich kursów na całym świecie! Prosto z konta. Tego w złotówkach.

Załóż Konto Przekorzystne online z kartą rewolucyjną z gwarancją niskich kursów!

opłat banku za:

Karta rewolucyjna to karta Mastercard Debit FX do Konta Przekorzystnego. Gwarancja niskich kursów dotyczy płatności za granicą tą kartą, rozliczanych w ramach środków w PLN, dostępnych na Koncie Przekorzystnym, polega na rozliczeniu płatności po średnim kursie Mastercard bez dodatkowych prowizji banku za przewalutowanie i bez doliczania marży banku do kursu wymiany. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient akceptuje przewalutowanie transakcji po kursie oferowanym w punkcie zlecania płatności. Gwarancja nie obejmuje poziomu kursów Mastercard, które mogą wzrastać lub spadać.

ZAŁÓŻ KONTO ONLINE

gwarancja niskich kursów za granicą

ZAŁÓŻ KONTO ONLINE

jedna karta w kraju i za granicą

ZAŁÓŻ KONTO ONLINE

nie musisz mieć kont walutowych

ZAŁÓŻ KONTO ONLINE

nie musisz myśleć o kantorze i wcześniej wymieniać walut

Jak to działa?

Karta rewolucyjna to karta wielowalutowa do Konta Przekorzystnego. Płać kartą rewolucyjną tak jak lubisz:

Prosto i wygodnie z konta w PLN:

Załóż Konto Przekorzystne w PLN i zasil je środkami.
Korzystasz z niskich kursów płacąc kartą prosto z konta w PLN. Karta rewolucyjna sama rozliczy transakcje w ramach środków na rachunku i po średnim kursie Mastercard.

  • jedna karta do płacenia w kraju i za granicą
  • nie musisz mieć kont walutowych, wystarczy konto w PLN
  • nie musisz myśleć o kantorze i wcześniej kupować walutę
  • korzystasz z niskich kursów w dowolnym zakątku świata
  • bez dodatkowych prowizji banku za przewalutowanie i bez doliczania dodatkowej marży banku do kursu wymiany.

Aby płatność została przewalutowana tylko po średnim kursie Mastercard, nie akceptuj oferty przewalutowania na złote, ktorą możesz otrzymać w punkcie sprzedaży.

Lub z kont walutowych:

Wolisz samodzielnie kupować walutę?
W każdej chwili możesz założyć konto walutowe i rozliczać transakcje bezpośrednio z niego. Karta rewolucyjna rozpoznaje jaką walutą płacisz i obciąża właściwy rachunek:

  • 1 karta do konta w PLN i rachunków walutowych
  • brak opłat za prowadzenie rachunku płatniczego w EUR, USD, GBP, CHF dla posiadaczy Konta Przekorzystnego w EUR, USD, GBP oraz CHF. Jeśli posiadasz środki na koncie prowadzonym przez nasz bank w tej walucie, w której płacisz i karta jest przypisana do tego konta – np. karta jest przypisana do konta w PLN i do konta w EUR a Ty płacisz 100 EUR – kwota 100 EUR zostanie rozliczona z Twojego konta w EUR
  • jeśli w kraju, do którego się wybierasz, obowiązuje inna waluta, to karta rozliczy transakcje w ramach środków na rachunku w PLN po kursie Mastercard, bez dodatkowych prowizji za przewalutowanie (prosto i wygodnie)
  • wymieniaj waluty online gdziekolwiek jesteś 24h/7 dni w bankowości elektronicznej Pekao24 lub w aplikacji PeoPay

Wybierz wizerunek swojej karty z 70 dostępnych wzorów!

Obejrzyj kilka z nich:

Pobierz aplikację PeoPay

Karta podróżnicza Karta podróżnicza

Aplikacja PeoPay jest częścią usługi bankowości elektronicznej Pekao24 Więcej informacji na http://www.pekao.com.pl

Regulamin rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych - dla rachunków otwieranych od 25.01.2018 r.
Taryfa Prowizji i Opłat bankowych dla Klientów detalicznych - dla rachunków otwieranych od 25.01.2018 r.

10 zł w przypadku wpływu na konto w poprzednim miesiącu kalendarzowym min. 500 zł przelewem z zewnątrz lub z konta firmowego w Banku Pekao S.A. i min. 1 płatności karta debetowa do konta lub aplikacja PeoPay. Do ukończenia 26. roku życia 0 zł za prowadzenie Konta Przekorzystnego, obsługę karty do tego konta oraz brak prowizji banku za wypłaty karta ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granica są bezwarunkowe.

Pojęcia: wypłata, prowadzenie konta, obsługa karty, przelew i PeoPay odpowiadają następujacym określeniom z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14.07.2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017.1437): wypłata gotówki, prowadzenie rachunku płatniczego, obsługa karty debetowej, polecenie przelewu / polecenie przelewu wewnętrznego, usługa bankowości elektronicznej. Stosowne definicje znajdziesz na pekao.com.pl/definicje. I Bank Pekao S.A.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

Polityka prywatnośći