Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

Chcesz skorzystać ze specjalnej oferty cenowej kredytu mieszkaniowego?
Masz pytania do naszych ekspertów?
Chcesz zbadać swoją zdolność kredytową?


Spotkajmy się w dniach 7-19 stycznia 2019 r.!

Wypełnij formularz kontaktu – oddzwonimy.

Skorzystaj już dziś ze specjalnych warunków i ciesz się własnym mieszkaniem:

  • marża tylko 1,65%
  • prowizja tylko 1,15%
  • kompleksowe wsparcie eksperta banku.


RRSO 5,01%*

Skontaktuj się z Ekspertem

Wypełnij formularz - oddzwonimy

Wpisz od 2 do 140 znaków, tylko litery
Wpisz od 2 do 140 znaków, tylko litery
Wybierz porę kontaktu
Podaj telefon komórkowy 123456789 lub stacjonarny 221234567 (pierwsze cyfry to nr kierunkowy)
Format dla telefonu komórkowego 600000000
Format dla telefonu stacjonarnego: 226000000,
gdzie pierwsze dwie cyfry to numer kierunkowy
Wpisz email nazwa@domena.pl
Podaj treść wiadomości
Treść wiadomości zawiera niedozwolone znaki: (, ), ", ', /, , |, <, >
Pole wymagane
Pole wymagane
pola obowiązkowe

* Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wynosi 5,01% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu - 230 423 zł; kredyt zaciągnięty na okres 24 lat, 288 rat do spłaty, wniesiony wkład własny - 27%, zmienne oprocentowanie kredytu - 4,37% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki - w wysokości 1 318,86 zł (w przypadku uprawomocnienia się wpisu hipoteki po okresie 6-m-cy wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1 193,29 zł), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi - 354 627,21 zł, całkowity koszt kredytu - 124 204,21 zł przy uwzględnieniu kosztów w tym ponoszonych z tytułu:  ubezpieczenia spłaty kredytu za 4 lata 4 608,46 zł, ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku - 235,03 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego - 6 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku - 3 zł, opłaty rocznej za kartę kredytową Pekao MasterCard Credit 30 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości - 137 zł, podatku od ustanowienia hipoteki - 19 zł, prowizji od udzielenia kredytu 1,15% płatnej gotówką. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja została dokonana na dzień 02 stycznia 2019 r., na przykładzie reprezentatywnym dla kredytu w złotych.

Oferta dotyczy złotowych kredytów mieszkaniowych,  dla których wskaźnik LTV (loan to value) wynosi max 80%, dla Klientów, którzy w terminie obowiązywania Dni Otwartych od 7 - 19 stycznia 2019r. otrzymają Formularz Informacyjny, a następnie w terminie ważności Formularza złożą wniosek o kredyt hipoteczny/budowlano-hipoteczny i najpóźniej do 1.04.2019r. podpiszą umowę kredytu. Zastosowanie warunków obowiązujących podczas akcji Dni Otwartych możliwe jest w przypadku spełnienia przez Klienta łącznie warunków: posiada/ zawrze  umowę o rachunek typu ROR wraz z kartą debetową zasilany regularnymi miesięcznymi wpływami, aktywuje dostęp do rachunku za pośrednictwem PeoPay i/lub Pekao24, wyrazi zgody marketingowe w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz marketingu bezpośredniego, posiada/ nabędzie kartę kredytową, zakupi ubezpieczenie spłaty kredytu (CPI) i ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Akcja prowadzona jest we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A., Placówkach Partnerskich Banku Pekao S.A. oraz u wybranych Partnerów Sprzedaży Banku Pekao S.A.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu w/w kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawca jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.