ALLIANZ DIRECT

Allianz Direct

 12% zniżki na nowe ubezpieczenia komunikacyjne:
  • OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • AC (autocasco) - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzeń oraz kradzieży,
  • Start Casco - ubezpieczenie autocasco, w którym Klient sam określa wysokość składki i ustala swój udział własny w szkodzie częściowej.  
12% zniżki dla osób zawierających ubezpieczenie jako nową umowę i 10% dla zawierających umowy wznowieniowe na ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC i Start Casco.

12% zniżki na ubezpieczenia podróżne:

Pakiet ubezpieczeń może zawierać w dowolnej konfiguracji ubezpieczenie: kosztów leczenia, utraty bagażu, odwołania imprezy turystycznej, anulowania biletu lotniczego, uprawiania sportów (w tym ekstremalnych), pracy za granicą, Assistance w podróży, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej oraz pozostałe ryzyka objęte ogólnymi warunkami ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct.
12% zniżki na ubezpieczenia turystyczne niezależnie od tego, czy umowa zawierana jest jako nowa umowa, czy jako umowa wznowieniowa.

12% zniżki na nowe ubezpieczenia mieszkaniowe:
  • Moje M - ubezpieczenie murów i elementów stałych mieszkania,
  • Rzeczy domowe - ubezpieczenie obejmujące wyposażenie mieszkania,
  • Moje M w Budowie - ubezpieczenie mieszkania w budowie,
  • OC na Każdy Dzień - ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej w życiu prywatnym,
  • Prywatny Prawnik - ubezpieczenie ochrony prawnej,
  • NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
 
12%  zniżki na nowe ubezpieczenia mieszkaniowe dla osób zawierających ubezpieczenie jako nową umowę oraz 10% dla zawierających umowy wznowieniowe.
Klient może również skorzystać z promocji dostępnej okresowo i okazjonalnie na stronie Allianz Direct. Oferty promocyjne nie łączą się.

Za nową umowę zawieraną przez osobę/podmiot  korzystającą/korzystający  w ramach Pakietu Trwałych Korzyści z kodu rabatowego jako ubezpieczającego lub zawartą na jej/jego  rzecz/rachunek, jako ubezpieczonego, uznaje się umowę ubezpieczenia danego przedmiotu, której TUiR Allianz nie posiada na dzień zawarcia umowy  ubezpieczenia  przez osobę  korzystającą z Pakietu Trwałych Korzyści w swym portfelu ubezpieczeniowym albo, z której ochrona ubezpieczeniowa wygasła 12 lub więcej miesięcy przed dniem zawarcia ubezpieczenia przez ww. osobę ("nowa umowa").

Za umowę wznowieniową  uważa się taką umowę ubezpieczenia zawieraną przez osobę korzystającą w ramach Pakietu Trwałych Korzyści z kodu rabatowego, jako ubezpieczającego lub zawartą na jej rzecz/rachunek, jako ubezpieczonego, która dotyczy tego samego przedmiotu ubezpieczenia, co już ubezpieczony w TUiR Allianz przez ww. osobę, jako ubezpieczającego lub zawartą na jej  rzecz/rachunek, jako ubezpieczonego w ciągu ostatnich 12 miesięcy ("umowa wznowieniowa").

Osoba korzystająca/podmiot korzystający  z kodu rabatowego jest uprawniona do zawarcia trzech nowych umów ubezpieczenia (dotyczących tych samych lub różnych przedmiotów ubezpieczenia) w okresie 24 miesięcy od udostępnienia kodu.
 

Aby skorzystać z oferty, zapraszamy na stronę Partnera:

http://www.pekaopakiet.allianzdirect.pl/

CHCĄC SKORZYSTAĆ Z OFERTY PAMIĘTAJ,
ABY MIEĆ PRZY SOBIE KOD RABATOWY!
Toolbox
   Zapamiętane skróty