Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

INSTRUKCJE

W poniższych zakładkach znajdują się instrukcje konfiguracji rekomendowanych przez Bank przeglądarek internetowych oraz instrukcje instalacji komponentów kryptograficznych.

Większość przeglądarek zainstalowanych zgodnie ze standardowymi ustawieniami nie wymaga dodatkowej konfiguracji.
Każda przeglądarka używana do pracy z systemem PekaoBiznes24 powinna mieć włączoną obsługę JavaScript oraz akceptację plików cookie (ciasteczek).

Konfiguracja przeglądarek Internet Explorer

Konfiguracja przeglądarek Internet Explorer do pracy z systemem bankowości internetowej PekaoBiznes24

Instrukcja konfiguracji jest uniwersalna dla wszystkich przeglądarek z rodziny Internet Explorer od wersji 8.0 wzwyż, zrzuty ekranów pochodzą z przeglądarki Internet Explorer w wersji 8.0.

W menu Narzędzia należy wybrać Opcje internetowe, a następnie w zakładce Zabezpieczenia zaznaczyć strefę Zaufane witryny i kliknąć przycisk Witryny.

konfiguracja 1_zmniejszony

W polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy należy wpisać adres: https://www.pekaobiznes24.pl i kliknąć przycisk Dodaj i zatwierdzić OK.

Po powrocie do zakładki Zabezpieczenia (z zaznaczoną ikonką "Zaufane witryny") należy wybrać przycisk Poziom niestandardowy i upewnić się, że opcje są zaznaczone zgodnie z poniższą informacją:

Formanty ActiveX i dodatki plug-in: 
- Pobieranie podpisanych formantów ActiveX - Włącz lub Monituj
- Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in - Włącz lub Monituj 
- Wykonywanie skryptów formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne - Włącz lub Monituj

Obsługa skryptów: 
- Wykonywanie aktywnych skryptów - Włącz lub Monituj
- Wykonywanie skryptów apletów języka Java - Włącz lub Monituj 
- Zezwól na operacje wklejania przez skrypt - Włącz lub Monituj

konfiguracja 3_zmniejszony

W kolejnym kroku należy w zakładce Prywatność upewnić się, że poziom zabezpieczeń znajduje się na poziomie "Średni".

konfiguracja 4_zmniejszony

Klikając na przycisk "Zaawansowane" należy sprawdzić, czy opcja "Zastąp automatyczną obsługę plików cookie" jest wyłączona.

konfiguracja 5_zmniejszony

Przeglądarka skonfigurowana w taki sposób umożliwia pracę z systemem PekaoBiznes24.

Konfiguracja przeglądarek Mozilla Firefox

Przeglądarka Mozilla Firefox zainstalowana zgodnie ze domyślnymi ustawieniami nie wymaga dodatkowej konfiguracji. W przeglądarce musi być włączona obsługa ciasteczek.

W przypadku dokonania personalizacji ustawień prywatności (Narzędzia -> Opcje -> Prywatność) przy wybraniu opcji "Program Firefox będzie używał ustawień historii użytkownika" pole Akceptuj ciasteczka musi zostać zaznaczone.

konfiguracja 8_zmniejszony

W przeglądarce musi być również włączona obsługa języka Javascript. Aby sprawdzić, czy jest ona włączona należy wybrać Narzędzia -> Opcje -> Treść i sprawdzić, czy pole "Włącz obsługę języka Javascript" jest zaznaczone.

 konfiguracja 9_zmniejszony

Przeglądarka skonfigurowana w taki sposób umożliwia pracę z systemem PekaoBiznes24.

Konfiguracja przeglądarki Opera

Przeglądarka Opera zainstalowana zgodnie ze domyślnymi ustawieniami nie wymaga dodatkowej konfiguracji. W systemie operacyjnym musi być zainstalowane środowisko uruchomieniowe Javy, a w przeglądarce włączona obsługa Javy.

Aby sprawdzić, czy obsługa Javy jest włączona należy wybrać w menu Narzędzia -> Preferencje. W oknie Preferencje należy przejść do zakładki Zaawansowane, a następnie wybrać z lewego menu Zawartość.
Opcje "Włącz obsługę JavaScript", "Włącz obsługę Javy" oraz "Włącz obsługę wtyczek" powinny być zaznaczone.

konfiguracja 6_zmniejszony


Przeglądarka musi mieć również włączoną obsługę plików cookies (ciasteczek). Aby sprawdzić, czy akceptacja ciasteczek jest włączona należy wybrać w menu Narzędzia -> Preferencje i zakładkę Zaawansowane. Następnie z lewego menu należy wskazać opcję Ciasteczka. Powinna być zaznaczona opcja "Akceptuj ciasteczka".

 konfiguracja 7_zmniejszony

Przeglądarka skonfigurowana w taki sposób umożliwia pracę z systemem PekaoBiznes24.

Konfiguracja przeglądarki Safari 5.X

Przeglądarka Safari zainstalowana zgodnie ze domyślnymi ustawieniami nie wymaga dodatkowej konfiguracji. W systemie operacyjnym musi być zainstalowane środowisko uruchomieniowe Javy, a w przeglądarce włączona obsługa Javy oraz akceptacja plików cookie.

Aby sprawdzić, czy obsługa Javy jest włączona należy wybrać w menu Safari -> Preferencje. W oknie, które zostanie wyświetlone należy przejść do zakładki Ochrona.

konfiguracja 10_zmniejszony

W sekcji Zawartość witryny opcje "Włącz Wtyczki", "Włącz Javę" oraz "Włącz JavaScript" powinny być zaznaczone.

W sekcji Akceptuj pliki cookie powinna zostać wybrana opcja Zawsze lub Tylko dla odwiedzonych witryn.

komponent konfiguracja 11

 

Przeglądarka skonfigurowana w taki sposób umożliwia pracę z systemem PekaoBiznes24.

Co to jest komponent podpisu elektronicznego i do czego służy?
Komponent w systemie PekaoBiznes24 to niewielki i całkowicie bezpieczny dodatek (plugin, wtyczka) wystawiany przez Bank Pekao SA, instalujący się w przeglądarce internetowej użytkownika systemu. Komponent jest niezbędny do podpisywania zleceń i umożliwia generowanie kluczy używanych do autoryzacji operacji.

Jak można zainstalować komponent?

Komponent powinien zostać pobrany automatycznie przez przeglądarkę internetową po zalogowaniu do systemu PekaoBiznes24. Aby został on poprawnie zainstalowany niezbędne jest zalogowanie się do komputera przez użytkownika z uprawnieniami Administratora. Przeglądarka internetowa powinna być skonfigurowana zgodnie z zaleceniami Banku Pekao SA.

Komponent instalowany jest tylko jeden raz. Po udanej instalacji nie ma potrzeby powtarzania tej czynności po każdym zalogowaniu do systemu internetowego PekaoBiznes24. Komponent może co jakiś czas wymagać aktualizacji. Jest to wynikiem nieustających prac nad rozwojem systemu PekaoBiznes24 i podwyższaniem poziomu jego bezpieczeństwa.

Instalacja komponentu w przeglądarce Firefox

Instalacja komponentu w przeglądarce Mozilla Firefox

Po podaniu identyfikatora na stronie logowania do PekaoFirma24 https://www.pekaobiznes24.pl i kliknięciu dalej, na stronie z prośbą o podanie hasła powinno pojawić się pytanie:

 

W oknie pośrodku ekranu pojawi się prośba o zgodę na instalację komponentu. 

FF 4 part 2 

 

Należy wybrać przycisk OK

W lewym górnym rogu ekranu pojawi się informacja, że Firefox nie pozwolił stronie www.pekaobiznes24.pl na instalację oprogramowania. W oknie, które się pojawiło, należy wybrać przycisk Zezwól.

Wyświetlone zostanie kolejne okno, w którym należy potwierdzić instalację, przez wybranie przycisku "Zainstaluj".Gdy instalacja przebiegnie prawidłowo, w lewym górnym rogu ekranu pojawi się kolejne okno, informujące, że dodatek zostanie zainstalowany przy ponownym uruchomieniu programu Firefox.

 

Po wybraniu przycisku Uruchom pnownie teraz, przeglądarka zrestartuje się, a komponent zostanie zainstalowany umożliwiając korzystanie z systemu PekaoBiznes24.

Instalacja komponentu w przeglądarkach Internet Explorer

Instalacja komponentu w przeglądarkach Internet Explorer

Podczas logowania do systemu PekaoBiznes24, po wpisaniu identyfikatora i kliknięciu Dalej, ekran służący do wprowadzania hasła zostanie wyszarzony i pojawi się komunikat proszący o zgodę na zainstalowanie dodatku.

Po wybraniu przycisku Zainstaluj okno zniknie, a przeglądarka wyświetli ekran służacy do wprowadzania hasła logowania.Po zainstalowaniu komponentu przeglądarka jest gotowa do pracy.

Instalacja komponentu w przeglądarce Opera 12.X

Instalacja komponentu w przeglądarce Opera 12.X

Podczas logowania do systemu PekaoBiznes24, po wpisaniu identyfikatora i kliknięciu Dalej, na ekranie z prośbą o wprowadzenie hasła pojawi się link Pobierz komponent do podpisu.

 

Po kliknięciu w link, pojawi się okienko, w którym należy wybrać przycisk Uruchom.

System poprosi o zamknięcie wszystkich okien przeglądarki Opera, by dodatek mógł zostać zainstalowany bez konieczności ponownego uruchamiania komputera.

Po zamknięciu okien przeglądarki i wybraniu przycisku OK uruchomiony zostanie instalator.

Należy wybrać przycisk Zainstaluj. Pojawi się kolejny ekran, na którym przeprowadzona zostanie instalacja. Po jej zakończeniu należy wybrać przycisk Dalej, a następnie Zakończ.

Po kolejnym uruchomieniu przeglądarki Opera, komponent będzie już zainstalowany.

Instalacja komponentu w przeglądarce Safari na komputerze z systemem MacOS

Instalacja komponentu w przeglądarce Safari 5.X

Po podaniu identyfikatora na stronie logowania do PekaoBiznes24 https://www.pekaobiznes24.pl i kliknięciu Dalej, na stronie z prośbą o podanie hasła pojawi się informacja, że komponent obsłujący podpis elektroniczny jest niezainstalowany.

 

Należy zgodzić się na instalację wybierając przycisk OK. Rozpocznie się pobieranie pakietu zawierającego komponent o nazwie NPSignPluginPEKAO-1.pkg.Po ukończeniu pobierania należy otworzyć pakiet, który uruchomi instalator. 

Należy przejść przez kolejne ekrany instalatora podążając za pojawiającymi się komendami.Po zamknięciu instalatora należy ponownie uruchomić przeglądarkę. 


Komponent zainstalowany w taki sposób pozwala na działanie zarówno na przeglądarce Safari, jak i Firefox.

Instalacja komponentu w przeglądarce Firefox na komputerze z systemem MacOS

Instalacja komponentu w przeglądarce Firefox

Po podaniu identyfikatora na stronie logowania do PekaoFirma24 https://www.pekaobiznes24.pl i kliknięciu Dalej, na stronie z prośbą o podanie hasła pojawi się informacja, że komponent obsłujący podpis elektroniczny jest niezainstalowany.

 

Należy zgodzić się na instalację wybierając przycisk OK. Rozpocznie się pobieranie pakietu zawierającego komponent o nazwie NPSignPluginPEKAO-1.pkg.zip.Plik zostanie zapisany na dysku twardym komputera.Po ukończeniu pobierania należy otworzyć rozpakować a następnie uruchomić pakiet, który uruchomi instalator. 

Należy przejść przez kolejne ekrany instalatora podążając za pojawiającymi się komendami.Po zamknięciu instalatora należy ponownie uruchomić przeglądarkę. 


Komponent zainstalowany w taki sposób pozwala na działanie zarówno na przeglądarce Firefox, jak i Safari.

Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt