INSTALACJA KOMPONENTU KRYPTOGRAFICZNEGO

Co to jest komponent podpisu elektronicznego i do czego służy?
Komponent w systemie PekaoBiznes24 to niewielki i całkowicie bezpieczny dodatek (plugin, wtyczka) wystawiany przez Bank Pekao SA, instalujący się w przeglądarce internetowej użytkownika systemu. Komponent jest niezbędny do podpisywania zleceń i umożliwia generowanie kluczy używanych do autoryzacji operacji.

Jak można zainstalować komponent?

Komponent powinien zostać pobrany automatycznie przez przeglądarkę internetową po zalogowaniu do systemu PekaoBiznes24. Aby został on poprawnie zainstalowany niezbędne jest zalogowanie się do komputera przez użytkownika z uprawnieniami Administratora. Przeglądarka internetowa powinna być skonfigurowana zgodnie z zaleceniami Banku Pekao SA.

Komponent instalowany jest tylko jeden raz. Po udanej instalacji nie ma potrzeby powtarzania tej czynności po każdym zalogowaniu do systemu internetowego PekaoBiznes24. Komponent może co jakiś czas wymagać aktualizacji. Jest to wynikiem nieustających prac nad rozwojem systemu PekaoBiznes24 i podwyższaniem poziomu jego bezpieczeństwa.

Instalacja komponentu w przeglądarce Firefox

Instalacja komponentu w przeglądarce Mozilla Firefox

Po podaniu identyfikatora na stronie logowania do PekaoFirma24 https://www.pekaobiznes24.pl i kliknięciu dalej, na stronie z prośbą o podanie hasła powinno pojawić się pytanie:

 

W oknie pośrodku ekranu pojawi się prośba o zgodę na instalację komponentu. 

FF 4 part 2 

 

Należy wybrać przycisk OK

W lewym górnym rogu ekranu pojawi się informacja, że Firefox nie pozwolił stronie www.pekaobiznes24.pl na instalację oprogramowania. W oknie, które się pojawiło, należy wybrać przycisk Zezwól.

Wyświetlone zostanie kolejne okno, w którym należy potwierdzić instalację, przez wybranie przycisku "Zainstaluj".Gdy instalacja przebiegnie prawidłowo, w lewym górnym rogu ekranu pojawi się kolejne okno, informujące, że dodatek zostanie zainstalowany przy ponownym uruchomieniu programu Firefox.

 

Po wybraniu przycisku Uruchom pnownie teraz, przeglądarka zrestartuje się, a komponent zostanie zainstalowany umożliwiając korzystanie z systemu PekaoBiznes24.

Instalacja komponentu w przeglądarkach Internet Explorer

Instalacja komponentu w przeglądarkach Internet Explorer

Podczas logowania do systemu PekaoBiznes24, po wpisaniu identyfikatora i kliknięciu Dalej, ekran służący do wprowadzania hasła zostanie wyszarzony i pojawi się komunikat proszący o zgodę na zainstalowanie dodatku.

Po wybraniu przycisku Zainstaluj okno zniknie, a przeglądarka wyświetli ekran służacy do wprowadzania hasła logowania.Po zainstalowaniu komponentu przeglądarka jest gotowa do pracy.

Instalacja komponentu w przeglądarce Opera 12.X

Instalacja komponentu w przeglądarce Opera 12.X

Podczas logowania do systemu PekaoBiznes24, po wpisaniu identyfikatora i kliknięciu Dalej, na ekranie z prośbą o wprowadzenie hasła pojawi się link Pobierz komponent do podpisu.

 

Po kliknięciu w link, pojawi się okienko, w którym należy wybrać przycisk Uruchom.

System poprosi o zamknięcie wszystkich okien przeglądarki Opera, by dodatek mógł zostać zainstalowany bez konieczności ponownego uruchamiania komputera.

Po zamknięciu okien przeglądarki i wybraniu przycisku OK uruchomiony zostanie instalator.

Należy wybrać przycisk Zainstaluj. Pojawi się kolejny ekran, na którym przeprowadzona zostanie instalacja. Po jej zakończeniu należy wybrać przycisk Dalej, a następnie Zakończ.

Po kolejnym uruchomieniu przeglądarki Opera, komponent będzie już zainstalowany.

Instalacja komponentu w przeglądarce Safari na komputerze z systemem MacOS

Instalacja komponentu w przeglądarce Safari 5.X

Po podaniu identyfikatora na stronie logowania do PekaoBiznes24 https://www.pekaobiznes24.pl i kliknięciu Dalej, na stronie z prośbą o podanie hasła pojawi się informacja, że komponent obsłujący podpis elektroniczny jest niezainstalowany.

 

Należy zgodzić się na instalację wybierając przycisk OK. Rozpocznie się pobieranie pakietu zawierającego komponent o nazwie NPSignPluginPEKAO-1.pkg.Po ukończeniu pobierania należy otworzyć pakiet, który uruchomi instalator. 

Należy przejść przez kolejne ekrany instalatora podążając za pojawiającymi się komendami.Po zamknięciu instalatora należy ponownie uruchomić przeglądarkę. 


Komponent zainstalowany w taki sposób pozwala na działanie zarówno na przeglądarce Safari, jak i Firefox.

Instalacja komponentu w przeglądarce Firefox na komputerze z systemem MacOS

Instalacja komponentu w przeglądarce Firefox

Po podaniu identyfikatora na stronie logowania do PekaoFirma24 https://www.pekaobiznes24.pl i kliknięciu Dalej, na stronie z prośbą o podanie hasła pojawi się informacja, że komponent obsłujący podpis elektroniczny jest niezainstalowany.

 

Należy zgodzić się na instalację wybierając przycisk OK. Rozpocznie się pobieranie pakietu zawierającego komponent o nazwie NPSignPluginPEKAO-1.pkg.zip.Plik zostanie zapisany na dysku twardym komputera.Po ukończeniu pobierania należy otworzyć rozpakować a następnie uruchomić pakiet, który uruchomi instalator. 

Należy przejść przez kolejne ekrany instalatora podążając za pojawiającymi się komendami.Po zamknięciu instalatora należy ponownie uruchomić przeglądarkę. 


Komponent zainstalowany w taki sposób pozwala na działanie zarówno na przeglądarce Firefox, jak i Safari.

Toolbox
  Kontakt
  Pomoc techniczna
  Sterowniki do kart
  Instrukcje
  Placówki i bankomaty
   Zapamiętane skróty