INSTRUKCJE PEKAOBIZNES24

Bank zaleca regularną zmianę hasła do bankowości internetowej. Zmiana hasła jest wymuszana zawsze, gdy do logowania używane jest hasło startowe tj. przy pierwszym logowaniu oraz podczas odblokowywania dostępu.

Zmianę hasła można również wykonać po zalogowaniu do systemu w zakładce Ustawienia -> Bezpieczeństwo -> Zmiana hasła.

Ustalone hasło logowania musi być zgodne z polityką bezpieczeństwa.

 

Polityka zakłada, że każde hasło będzie zawierało:

  • od 10 do 32 znaków
  • co najmniej jedną dużą literę
  • co najmniej jedną małą literę
  • co najmniej jedna cyfrę 

Po wprowadzeniu hasła, należy powtórzyć je raz jeszcze w celu weryfikacji i wybrać przycisk Zmień hasło.

 

Do zalogowania do systemu PekaoBiznes24 niezbędny jest identyfikator oraz ustalone podczas pierwszego logowania hasło.

Na stronie http://www.pekaobiznes24.pl w oknie Logowanie do systemu należy wpisać identyfikator, a następnie wybrać przycisk Dalej.

 

 

Wyświetlona zostanie strona, na której należy wpisać hasło. Jest to tzw. hasło maskowane - system podczas każdego logowania losowo wybiera znaki z hasła, które należy uzupełnić. System może wyświetlić mniej znaków niż ma hasło, należy wóczas wprowadzić odpowiednie znaki z hasła w puste pola a pozostałe pominąć.

 

Poniżej przykład uzupełnienia wymaganych przez system pól dla hasła MojeHasło123#. Dla zobrazowania przykładu na poniższym obrazku wprowadzone znaki z hasła podane są w formie jawnej. Podczas logowania, ze względów bezpieczeństwa, są one zastępowane symbolem kropki.

 

Po uzupełnieniu wszystkich znaków należy wybrać przycisk Dalej

 

By odblokować dostęp do bankowości internetowej PekaoBiznes24 należy skorzystać z aktywnego kanału bankowości telefonicznej lub skontaktować się z Doradcą w oddziale Banku w celu uzyskania nowego hasła startowego. 

Dostęp do systemu, ze względów bezpieczeństwa, jest blokowany po piątej kolejnej błędnej próbie podania hasła. Po błędnej próbie wprowadzenia hasła pojawi się poniższy komunikat.

 

Aby podjąć kolejną próbę logowania należy wybrać przycisk Zaloguj ponownie i sprawdzić, czy:

  • wprowadzony identyfikator jest prawidłowy
  • uzupełniane są prawidłowe znaki w haśle (system rozróżnia wielkość liter)
  • nie jest włączony klawisz Caps Lock
  • układ klawiatury jest prawidłowy (w standardowych przypadkach powinna być to tzw. klawiatura programisty w układzie QWERTY
Po piątej kolejnej próbie błędnego wprowadzenia hasła pojawi się poniższy komunikat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aby zalogować się do bankowości internetowej PekaoFirma24 po raz pierwszy należy posiadać pakiet startowy w postaci koperty lub znać identyfikator logowania i posiadać hasło startowe przesłane na telefon komórkowy w formie wiadomości SMS. 

  • Logowanie przy pomocy pakietu startowego
Aby zalogować się korzystając z pakietu startowego należy w oknie Logowanie do systemu wybrać odnośnik Pierwsze logowanie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojawi się okno Pierwsze logowanie i prośba o podanie Numeru pakietu startowego. Numer ten jest nadrukowany w lewym górnym rogu pakietu startowego pod literami ID.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po jego wprowadzeniu należy wybrać przycisk Dalej
Otworzy się kolejne okno, w którym pojawi się prośba o podanie Hasła do pakietu. Hasło to znajduje się wewnątrz koperty - należy ją otworzyć i przepisać wydrukowany numer, a następnie wybrać przycisk Dalej.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojawi się okno Zmiana hasła dostępu. Należy wpisać i powtórzyć hasło logowania zgodne z polityką bezpieczeństwa, a następnie wybrać przycisk Zmień hasło
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po zatwierdzeniu zmiany hasła pojawi się identyfikator logowania, który jest niezbędny do kolejnych logowań, dlatego należy go zapisać lub zapamiętać
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Należy następnie zaznaczyć pole Zapamiętałem swój numer identyfikatora i chcę kontynouwać, a następnie wybrać przycisk Kontynuuj
 
Po kliknięciu w przycisk nastąpi zalogowanie do systemu. 
 
  • Logowanie przy pomocy identyfikatora i hasła startowego SMS
Aby zalogować się pierwszy raz do systemu znając identyfikator i hasło startowe należy w polu Logowanie do systemu wprowadzić swój identyfikator, a następnie wybrać przycisk Dalej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na numer telefonu zaufanego w momencie wybrania przycisku Dalej jest wysyłane hasło startowe. Należy wpisać je na kolejnym ekranie i wybrać przycisk Zaloguj się.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejne krok - Zmiana hasła dostępu - i następne są już identyczne jak w przypadku wybrania opcji Pierwsze logowanie.
 
 
Toolbox
   Zapamiętane skróty