KONFIGURACJA PRZEGLADARKI

Większość przeglądarek zainstalowanych zgodnie ze standardowymi ustawieniami nie wymaga dodatkowej konfiguracji.
Każda przeglądarka używana do pracy z systemem PekaoBiznes24 powinna mieć włączoną obsługę JavaScript oraz akceptację plików cookie (ciasteczek).

Konfiguracja przeglądarek Internet Explorer

Konfiguracja przeglądarek Internet Explorer do pracy z systemem bankowości internetowej PekaoBiznes24

Instrukcja konfiguracji jest uniwersalna dla wszystkich przeglądarek z rodziny Internet Explorer od wersji 8.0 wzwyż, zrzuty ekranów pochodzą z przeglądarki Internet Explorer w wersji 8.0.

W menu Narzędzia należy wybrać Opcje internetowe, a następnie w zakładce Zabezpieczenia zaznaczyć strefę Zaufane witryny i kliknąć przycisk Witryny.

konfiguracja 1_zmniejszony

W polu Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy należy wpisać adres: https://www.pekaofirma24.pl i kliknąć przycisk Dodaj i zatwierdzić OK.

Po powrocie do zakładki Zabezpieczenia (z zaznaczoną ikonką "Zaufane witryny") należy wybrać przycisk Poziom niestandardowy i upewnić się, że opcje są zaznaczone zgodnie z poniższą informacją:

Formanty ActiveX i dodatki plug-in: 
- Pobieranie podpisanych formantów ActiveX - Włącz lub Monituj
- Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in - Włącz lub Monituj 
- Wykonywanie skryptów formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne - Włącz lub Monituj

Obsługa skryptów: 
- Wykonywanie aktywnych skryptów - Włącz lub Monituj
- Wykonywanie skryptów apletów języka Java - Włącz lub Monituj 
- Zezwól na operacje wklejania przez skrypt - Włącz lub Monituj

konfiguracja 3_zmniejszony

W kolejnym kroku należy w zakładce Prywatność upewnić się, że poziom zabezpieczeń znajduje się na poziomie "Średni".

konfiguracja 4_zmniejszony

Klikając na przycisk "Zaawansowane" należy sprawdzić, czy opcja "Zastąp automatyczną obsługę plików cookie" jest wyłączona.

konfiguracja 5_zmniejszony

Przeglądarka skonfigurowana w taki sposób umożliwia pracę z systemem PekaoFirma24.

Konfiguracja przeglądarek Mozilla Firefox

Przeglądarka Mozilla Firefox zainstalowana zgodnie ze domyślnymi ustawieniami nie wymaga dodatkowej konfiguracji. W przeglądarce musi być włączona obsługa ciasteczek.

W przypadku dokonania personalizacji ustawień prywatności (Narzędzia -> Opcje -> Prywatność) przy wybraniu opcji "Program Firefox będzie używał ustawień historii użytkownika" pole Akceptuj ciasteczka musi zostać zaznaczone.

konfiguracja 8_zmniejszony

W przeglądarce musi być również włączona obsługa języka Javascript. Aby sprawdzić, czy jest ona włączona należy wybrać Narzędzia -> Opcje -> Treść i sprawdzić, czy pole "Włącz obsługę języka Javascript" jest zaznaczone.

 konfiguracja 9_zmniejszony

Przeglądarka skonfigurowana w taki sposób umożliwia pracę z systemem PekaoFirma24.

Konfiguracja przeglądarki Opera

Przeglądarka Opera zainstalowana zgodnie ze domyślnymi ustawieniami nie wymaga dodatkowej konfiguracji. W systemie operacyjnym musi być zainstalowane środowisko uruchomieniowe Javy, a w przeglądarce włączona obsługa Javy.

Aby sprawdzić, czy obsługa Javy jest włączona należy wybrać w menu Narzędzia -> Preferencje. W oknie Preferencje należy przejść do zakładki Zaawansowane, a następnie wybrać z lewego menu Zawartość.
Opcje "Włącz obsługę JavaScript", "Włącz obsługę Javy" oraz "Włącz obsługę wtyczek" powinny być zaznaczone.

konfiguracja 6_zmniejszony


Przeglądarka musi mieć również włączoną obsługę plików cookies (ciasteczek). Aby sprawdzić, czy akceptacja ciasteczek jest włączona należy wybrać w menu Narzędzia -> Preferencje i zakładkę Zaawansowane. Następnie z lewego menu należy wskazać opcję Ciasteczka. Powinna być zaznaczona opcja "Akceptuj ciasteczka".

 konfiguracja 7_zmniejszony

Przeglądarka skonfigurowana w taki sposób umożliwia pracę z systemem PekaoFirma24.

Konfiguracja przeglądarki Safari

Przeglądarka Safari zainstalowana zgodnie ze domyślnymi ustawieniami nie wymaga dodatkowej konfiguracji. W systemie operacyjnym musi być zainstalowane środowisko uruchomieniowe Javy, a w przeglądarce włączona obsługa Javy oraz akceptacja plików cookie.

Aby sprawdzić, czy obsługa Javy jest włączona należy wybrać w menu Safari -> Preferencje. W oknie, które zostanie wyświetlone należy przejść do zakładki Ochrona.

konfiguracja 10_zmniejszony

W sekcji Zawartość witryny opcje "Włącz Wtyczki", "Włącz Javę" oraz "Włącz JavaScript" powinny być zaznaczone.

W sekcji Akceptuj pliki cookie powinna zostać wybrana opcja Zawsze lub Tylko dla odwiedzonych witryn.

komponent konfiguracja 11

 

Przeglądarka skonfigurowana w taki sposób umożliwia pracę z systemem PekaoFirma24.

Toolbox
  Kontakt
  Pomoc techniczna
  Sterowniki do kart
  Instrukcje
  Placówki i bankomaty
   Zapamiętane skróty