Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

GWARANCJE I PORĘCZENIA

Ponieważ środki z funduszy unijnych są zaliczane do sektora finansów publicznych, wykonawcy znaczącej części projektów finansowanych z funduszy unijnych są wybierani w drodze przetargów. Oznacza to zapotrzebowanie na gwarancje wadialne. Umowy dotacyjne, podpisywane pomiędzy instytucją wdrażającą dany program, a beneficjentem, jak również umowy pomiędzy beneficjentem, a wykonawcą projektu mogą być zabezpieczane gwarancją dobrego wykonania umowy. 

Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty
kontakt